MATERIEEL

Sondeerplatform_1
Sondeerplatform_2
Sondeerplatform_3
Sondeerplatform_4
Sondeerplatform
Sondeerplatform
Met het sondeerplatform kunnen sonderingen worden uitgevoerd op plaatsen die voor andere sondeerunits niet toegankelijk zijn. Met het sondeerplatform kunnen o.a. magnetometer sonderingen worden uitgevoerd voor het bepalen van de lengte van een damwand.