Film BRO Sonderingen

Wiertsema aktief betrokken bij totstandkoming BRO.