Nieuws

Onderzoek Noordoost-Groningen

17-11-2016

Wiertsema & Partners voert veel grondonderzoek uit in Noordoost-Groningen. Daarnaast verstrekken wij hiervoor ook geotechnisch advies. Dit varieert van woningen, scholen, historische panden tot infrastructuur en industrie. Wij zijn via de NEN-commissie geotechniek betrokken bij de verdere ontwikkeling van de NPR. Afgelopen jaren hebben we in Nederland flinke stappen gemaakt in onze kennis over de effecten van door de gaswinning geïnduceerde aardbevingen in Noordoost-Groningen. Er zijn natuurlijk ook nog aspecten waarover we meer kennis willen verkrijgen. Het grondgedrag is hierbij voor ons een bijzonder aandachtspunt.

Wij beschikken in ons geotechnisch laboratorium in Tolbert over zogenaamde cyclische triaxiaalapparatuur waarmee we de effecten van aardbevingen kunnen nabootsen en bestuderen. Op het gebied van de effecten van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen werken we veel samen met Crux Engineering. Samen met CRUX Engineering hebben we voor eigen rekening afgelopen jaar een onderzoek opgestart om de risico’s van verweking van de ondergrond als gevolg van aardbevingen beter te kunnen begrijpen en onderbouwen. Het onderzoek richt zich op het effect van fijne deeltjes in zandlagen, zoals die in Noordoost-Groningen in de ondergrond voorkomen.

Een deel van de onderzoeksresultaten van het lopende onderzoek wordt gepresenteerd op het Ingeokring Symposium on Geotechnical Earthquake Engineering dat wordt gehouden op 18 november bij de TU in Delft.