Monitoren van dijken

Monitoren van dijken  Monitoren van dijken_2  Monitoren van dijken_3  Monitoren van dijken_4  Monitoren van dijken_5  
Opdrachtgever:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Rijnland, Waternet
Locatie:
Divers
Periode van uitvoering:
2010-heden

Project: 

Voor het monitoren van dijken en keringen zijn in 2010 voor verschillende waterschappen op diverse locaties GeoBeads monitoringsystemen van Alert Solutions aangebracht. Hiermee kunnen de waterspanning, de helling en de temperatuur in verschillende grondlagen tot diep onder de kruin van de dijk betrouwbaar worden gemeten. De monitoringsystemen kunnen uit één tot vele honderden sensoren bestaan en vormen een aanvulling op de bestaande monitoringmethoden als visuele inspecties. In 2010 zijn onder andere systemen aangebracht in de Lekdijk en regionale keringen nabij Boskoop en Amsterdam. 

Werkzaamheden:
Voorafgaande aan de projecten is op basis van beschikbare gegevens van de bodemopbouw de lay-out van het sensornetwerk en de te meten parameters bepaald. Voor de exacte maatvoering van de ketens is op iedere locatie ter verificatie van de bodemopbouw vooraf een sondering uitgevoerd. De verticale ketens zijn vervolgens met een sondeerwagen aangebracht en aangesloten op het communicatiesysteem.  

Beschikbaarheid van data:
De meetwaarden worden draadloos vanuit het veld verzonden. Met elke reguliere (mobiele) internetverbinding kan via een beveiligde omgeving toegang verkregen worden tot het Datapanel van Alert Solutions. Op deze locatie kan alle verzamelde data geraadpleegd worden. Op verzoek kunnen actuele overzichten en grafieken worden opgemaakt en weergegeven. Op deze wijze is het mogelijk om op elke willekeurige locatie en op elk tijdstip de actuele status van de meetwaarden van een dijk te bekijken.