Duurzaam havenbeheer

Duurzaam havenbeheer  Duurzaam havenbeheer_2  Duurzaam havenbeheer_3  Duurzaam havenbeheer_4  Duurzaam havenbeheer_5  
Opdrachtgever:
Groningen Seaports/Gemeente Harlingen
Locatie:
Harlingen en Delfzijl
Periode van uitvoering:
2010-2012Project:

In het kader van het verduurzamen van het havenbeheer wordt onderzoek uitgevoerd in de havens van Harlingen en Delfzijl. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek bestaat uit het onderzoeken van de mogelijkheden voor het toepassen van de KSN-methode. Hiervoor wordt onderzocht of het havenslib zodanig te conditioneren is dat veilige scheepvaart door het slib mogelijk is. Dit bied mogelijkheden om de onderhoudsbaggerwerkzaamheden te verduurzamen.

Werkzaamheden:

In een zeehaven spelen diverse aspecten een rol. Om het project uit te kunnen voeren is door ons bureau een multidisciplinair projectteam samengesteld van onze experts en de experts van Greiser und Partners (Emden), Svasek (Rotterdam), Waterloopkundig laboratorium (Antwerpen) en de Universiteit van Gent om het project in nauwe samenwerking met beide havenbeheerders uit te voeren. 

Na het uitvoeren van een eerste haalbaarheidsstudie voor beide havens, waarbij beperkt veld- en laboratoriumonderzoek is uitgevoerd, is nader onderzoek uitgevoerd om een beter beeld te verkrijgen van de variaties van de sliblaag in de tijd. Hierbij zijn met een speciaal ontwikkelde sludge sampler monsters genomen in combinatie met het meten van dichtheidsprofielen en metingen met een parametrisch echolood. Deze metingen zijn aangevuld met rheologisch laboratoriumonderzoek van het slib. 

Verder maken simulatietesten in samenwerking met het loodswezen een belangrijk onderdeel uit van het onderzoek. Hierbij wordt naast de expertise van de loodsen met name gebruik gemaakt van de expertise van het Waterbouwkundig laboratorium in Antwerpen en de Universiteit van Gent. Hier beschikt men via sleeptanktesten over gevalideerde simulatiemodellen om scheepvaartbewegingen boven en in verschillende slibcondities te kunnen uitvoeren.