Ons werk

In-situ doorlatendheidsproeven


De waterdoorlatendheid meten door middel van in-situ doorlatendheidsproeven

Voor de bepaling van de doorlatendheid van bodemlagen worden in boorgaten zogenaamde in-situ doorlatendheidsproeven uitgevoerd. Zowel doorlatendheidsproeven in de verzadigde (beneden de grondwaterspiegel) als de onverzadigde zone (boven de grondwaterspiegel) liggen binnen onze mogelijkheden.

Voor de vaststelling van de waterdoorlatendheid beneden de grondwaterstand wordt gebruik gemaakt van de boorgatenmethode volgens Hooghoudt. De bepaling van de doorlatendheid geschiedt hierbij door met een puls een hoeveelheid water uit het boorgat te verwijderen en daarbij te meten hoe snel de grondwaterstand zich weer herstelt. De verzadigde waterdoorlatendheidsbepaling van bodemlagen in de onverzadigde zone wordt uitgevoerd met behulp van de Ksat permeameter. Deze meetprocedure staat bekend als 'constant head' permeametertest. Hiermee kan tot 2 meter diepte de waterdoorlatendheid worden vastgesteld.

De resultaten van beide metingen dienen als basis voor onze advisering inzake de mogelijkheden voor bijvoorbeeld drainage- en (hemelwater)infiltratievoorzieningen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player