Ons werk

Stabiliteit

Dijkverzwaringen en de aanleg van kunstwerken in het verkeersnet zijn zaken waarbij ophogingen van het heersende maaiveld veelvuldig aan de orde zijn. Een te snelle ophoging kan leiden tot instabiliteit van het talud. Middels de uitvoering van stabiliteitsberekeningen kan de snelheid worden bepaald waarmee ophoogslagen verantwoord kunnen worden aangebracht. Na het complete onderzoek verstrekken wij het stabiliteitsadvies.

Ook ten behoeve van zandwinputten worden door ons bureau veelvuldig stabiliteitsadviezen verstrekt. De grote economische belangen hierbij eisen extensief grond- en laboratoriumonderzoek en nauw overleg.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player