Home  /  Certificates

Certificates

On this page you can find all our certificates. To download these files you must have Adobe Acrobat installed. 


Algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018)

Beleidsverklaring

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen

ISO 14001 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

ISO 9001 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

SCC** Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.