0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Folders

Folders

Wiertsema & Partners heeft voor een aantal diensten en werkzaamheden productbladen samengesteld die hieronder als folder te downloaden zijn. 
Om onze folders te kunnen bekijken dient u Adobe Acrobat geïnstalleerd te hebben.

Akoestisch meten funderingspalen

Automatische zakbaak

Basis Registratie Ondergrond (BRO)

Binnenstedelijk bouwen

Boringen

Bouwputmonitoring

Deformatiemeting

Geohydrologie

Geotechnisch laboratorium

Grondwatermonitoring

Hellingmetingen

Magnetometer dieptedetectie

Magnetometer sonderingen

Mobiel laboratorium

NEN-EN-ISO 14688

Plaatdrukproef

Solide bouw begint bij de bodem

Sonderen

Statische plaatdrukproeven

Thermische geleidbaarheidsmetingen

Trillingsmetingen

Verdichtingscontrole

Waterbodemonderzoek

Waterspanningsmetingen

Zandwinning

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button