Home  /  Folders

Folders

Wiertsema & Partners heeft voor een aantal werkzaamheden productbladen samengesteld die hieronder als folder te downloaden zijn. Om onze folders te kunnen bekijken dient u Adobe Acrobat ge├»nstalleerd te hebben.

Akoestisch meten funderingspalen

Automatische zakbaak

Binnenstedelijk bouwen

Bouwputmonitoring

Deformatiemeting

Geohydrologie

Geotechnisch laboratorium

Grondwatermonitoring

Hellingmetingen

Magnetometer dieptedetectie

Magnetometer sonderingen

Mobiel laboratorium

Plaatdrukproef

Solide bouw begint bij de bodem

Statische plaatdrukproeven

Thermische geleidbaarheidsmetingen

Trillingsmetingen

Verdichtingscontrole

Waterbodemonderzoek

Waterspanningsmetingen