Beschrijven grond volgens NEN-EN-ISO 14688

Beschrijven grond volgens NEN-EN-ISO 14688In juni gaat de VOTB weer van start met het organiseren van de cursussen voor het beschrijven van grond volgens de NEN-EN-ISO 14688. Hieronder wordt een toelichting gegeven op het vernieuwde cursusprogramma i.v.m. de implementatie van de herhaalcursussen. In juni zal zowel de basiscursus als de herhalingscursus “Grondbeschrijver Basis” NEN-EN-ISO 14688 worden georganiseerd bij het IPC, Koningsweg 35, 6816 TG, Arnhem.

Cursusprogramma vanaf 2022

Het vernieuwde en uitgebreide cursusprogramma bestaat uit 3 type cursussen;

1) Basiscursus

2) herhaalcursus + toets voor “Grondbeschrijver basis”

3) herhaalcursus + toets voor “Grondbeschrijver vol”. 

Bij alle drie de cursussen ontvangen de cursisten een certificaat indien de cursus succesvol is doorlopen. Het certificaat is vervolgens 2 jaar geldig. Elke grondbeschrijver dient altijd te beginnen met de basiscursus waarna er maximaal 2 jaar later voor een herhaalcursus en aansluitende toets gekozen moet worden. Deze herhaalcursus en toets zal dan elke twee jaar herhaald moeten worden om het certificaat te verlengen. Deze eisen zijn conform de eisen in de aankomende versie van de NEN-EN-ISO 14688-1+NEN8990. 

Het cursusprogramma biedt na het behalen van de basiscursus nu twee typen herhaalcursussen aan, die na goed gevolg de typen certificaten opleveren van: “Grondbeschrijver basis” of “Grondbeschrijver vol”. De herhaalcursussen bestaan voor het grootste gedeelte uit praktijk en bestaat uit het zelf beschrijven van verschillende grondmonsters die besproken worden. De herhaal-cursussen worden afgesloten met een toets.

Certificering

Een “Grondbeschrijver basis” is gecertificeerd om B2 beschrijvingen te maken met een monsterklasse QM4 of QM5. Dit zijn veruit de meeste grondbeschrijvingen die gemaakt worden in het veld, zie bijvoorbeeld tabel 5 uit de VOTB ‘Handreiking eenduidig aanbesteden volgens NEN-EN-ISO 14688’. Voor laboranten is dit echter niet voldoende want zij dienen B2 beschrijvingen te maken van monsters met een QM1 t/m QM5 klasse. Wellicht heeft u ook veldwerkers die een betere monster-klasse moeten kunnen beschrijven dan QM4. Voor deze groep veldwerkers en voor geotechnische laboranten is er de herhaalcursus en aansluitende toets “Grondbeschrijver vol”.

Inhoud basiscursus

In de basiscursus wordt de norm uitgelegd en wordt aan de hand van grondmonsters de identificatie van grond geoefend. Ook wordt de geologie van Nederland in het kort behandeld. In de basiscursus wordt niet geoefend om monsters snel en compleet te beschrijven, er wordt van de cursist verwacht dat hij of zij dat in de praktijk oefent en dat de beschrijvingen gecontroleerd worden volgens de eisen uit NEN 8990*. Na een positief verlopen basiscursus krijgen de cursisten het certificaat “Basiscursus grondbeschrijving”.

Inhoud herhaalcursus “Grondbeschrijver basis” en “Grondbeschrijver vol”

De herhaalcursussen bestaan voor het grootste gedeelte uit praktijk en bestaat uit het zelf beschrijven van verschillende grondmonsters die besproken worden. De herhaalcursussen worden afgesloten met een toets.

Voor organisaties met geen of weinig ervaring in het geotechnisch beschrijven van grond wordt aangeraden om niet pas twee jaar na de basiscursus de herhaalcursus te doen, maar zodra er (na de basiscursus) enige ervaring is opgedaan.

Let op: U kunt alleen meedoen aan de cursus “Grondbeschrijver basis” of “Grondbeschrijver vol” wanneer u in bezit bent van een certificaat van de basiscursus.

Basiscursus 23 juni 2022

De basiscursus NEN-EN-ISO 14688 is op 23 juni en duurt de gehele dag. De kosten voor de basiscursus zijn € 550,- (excl. BTW) per deelnemer voor VOTB-leden en € 1.000,- (excl. BTW) per deelnemer voor niet-leden. Tijdens deze cursus hebben wij voor maximaal 40 deelnemers plaats. Indien er veel animo is voor deze basiscursus dan zal er in september een tweede basiscursus worden verzorgd.

Herhaalcursus “Grondbeschrijver Basis” 22 en 24 juni 2022

De eerste herhaalcursussen “Grondbeschrijver Basis” zijn op 22 en 24 juni en beslaan een dagdeel. De kosten voor deze cursus zijn € 350,- (excl. BTW) per deelnemer voor VOTB-leden en € 550,- (excl. BTW) per deelnemer voor niet-leden. Voor deze cursus hebben wij voor maximaal 64 (4 x 16) deelnemers plaats. Bij deze “Grondbeschrijver Basis” cursus hoort een toets, die met een positief resultaat afgesloten moet worden. Het certificaat van “Grondbeschrijver Basis” is 2 jaar geldig.

Deze cursus zal ook in september worden georganiseerd.

Let op: deze herhaalcursus kan alleen gevolgd worden indien de cursist de basiscursus al eerder succesvol heeft doorlopen.

Herhaalcursus “Grondbeschrijver Vol”

In september zullen ook de eerste herhaalcursussen “Grondbeschrijver Vol” worden georganiseerd, zie kader hieronder voor een toelichting. Data voor de reeks cursussen in september en december volgen zo spoedig mogelijk.

Aanmelden

U kunt uzelf en uw collega’s nu in ieder geval opgeven voor de genoemde cursussen in juni. Hierbij vragen wij u de volledige namen (voornaam + achternaam) van de cursisten aan ons te verstrekken. Ook kunt u vast aangeven hoeveel cursisten u voor de diverse cursussen wil aanmelden in september. De aanmelding kan via info@votb.nl.


 
Button