0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Nieuws  /  Actuele nieuwsberichten

Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina vindt u de actuele nieuwsberichten van Wiertsema & Partners. Daarnaast kunt u zich onderaan de pagina inschrijven voor de nieuwsbrief waardoor u automatisch op de hoogte blijft van recente ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

 • Nieuwe versie NPR9998:2020 Aardbevingsbestendig bouwen beschikbaar

  20 - jan - 2021
  Onder begeleiding van NEN, Stichting Koninklijk Nederlandse Normalisatie Instituut is door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998.
  Lees meer
 • Geotechnisch onderzoek aardbevingsbestendiger bouwen

  18 - dec - 2020
  In Loppersum worden aan de Ter Muyden, Zeedijken, Delfstraat en Fivelstraat totaal 63 woningen gesloopt en vervangen door aardbevingsbestendige en gasloze nieuwbouw.
  Lees meer
 • Visualisatie van BRO-gegevens (XML naar PDF)

  18 - dec - 2020
  Wiertsema & Partners biedt u nu de mogelijkheid BRO XML bestanden te visualiseren en als PDF op te slaan voor gebruik in uw workflow en rapportages.
  Lees meer
 • REAL-TIME monitoring voor Vitens

  11 - dec - 2020
  Vitens heeft ons opdracht gegeven om in het gebied rondom de drinkwaterwinningen van Hemmen en Zetten de komende tijd extra meetpunten te plaatsen. Met deze nieuwe meetpunten kan er op nog meer locaties de stand van het grondwater worden gemeten.
  Lees meer
 • Wiertsema & Partners op erkenningslijst KCAF!

  11 - dec - 2020
  De stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.
  Lees meer
 • Een halve eeuw aan het werk, Jaap Jagt is nu dan toch echt gestopt!

  22 - okt - 2020
  Er is altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. Recent heeft onze collega Jaap dan toch definitief besloten om te gaan stoppen. En dat recht heb je natuurlijk op 72-jarige leeftijd!
  Lees meer
 • PSO-certificering Wiertsema & Partners

  18 - aug - 2020
  Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. trots op behalen Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
  Lees meer
 • Contractverlenging voor Aanpak Ring Zuid Groningen

  2 - jul - 2020
  Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Momenteel één van de grootste infraprojecten in Nederland. De zuidelijke ringweg van Groningen is ongeveer twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 wordt opgeleverd.
  Lees meer
 • Eerste geotechnische boormonsteranalyses aan de BRO geleverd

  18 - jun - 2020
  De eerste geotechnische boormonsteranalyses (BHR-GT BMA) zijn nu conform NEN-EN-ISO 14688 aan de BRO geleverd. Juist gegevens uit het geotechnisch laboratoriumonderzoek zijn belangrijk, omdat die heel geschikt zijn voor hergebruik door anderen. Wiertsema & Partners beet het spits af.
  Lees meer
 • Wiertsema & Partners levert eerste boringen conform NEN-EN-ISO 14688 aan het bronhouderportaal van de BRO

  19 - mei - 2020
  Vanaf 1 mei 2020 is het onderdeel BoreHole Research – GeoTechniek  (BHR-GT) van de Basis Registratie Ondergrond (BRO) open voor aanleveringen. Dit wil zeggen dat boringen conform de nieuwe NEN-EN-ISO 14688 kunnen worden aangeleverd aan de BRO. Vanuit de BRO en marktpartijen is er veel inspanning verricht in alle voorbereidingen om dit mogelijk te maken.
  Lees meer
 • Nieuwe medewerkers Wiertsema & Partners krijgen ook een E-bike uitgereikt

  19 - mei - 2020
  Vorig jaar hebben wij alle medewerkers van Wiertsema & Partners een E-bike cadeau gegeven ter ere van het 40-jarig bestaan van het bedrijf.
  Lees meer
 • Wat betekent de NEN-EN-ISO 14688 voor u?

  17 - apr - 2020
  Sinds kort is er een nieuwe geotechnische norm beschikbaar voor het beschrijven van grond, de NEN-EN-ISO 14688-1:2019 NL. Doel van de nieuwe norm is om de beschrijving van grond beter te laten aansluiten bij internationale standaarden. Dit is een ingrijpende verandering, omdat in de NEN-EN-ISO 14688 de grondslagen voor de beschrijving van grond fundamenteel zijn gewijzigd, net als de wijze waarom de boringen grafisch worden weergeven. Daarnaast geldt dat de beschrijving volgens deze nieuwe standaard niet een-op-een is te vertalen naar de oude NEN 5104 vanwege de afwijkende manier van beschrijven van de grond.
  Lees meer
 • Wat betekent de Basis Registratie Ondergrond (BRO) voor u?

  17 - apr - 2020
  De Basis Registratie Ondergrond (BRO) is één van de 10 Nederlandse basisregistraties waarin gegevens met betrekking tot de ondergrond worden opgeslagen.
  Lees meer
 • Duurzaamheid restlevensduur van damwand

  16 - apr - 2020
  Veel gemeenten hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Derhalve willen ze tegenwoordig vaak een onderzoek naar de restlevensduur van damwand, inclusief technische mogelijkheden om deze levensduur te verlengen.
  Lees meer
 • Maatregelen Wiertsema & Partners m.b.t. het coronavirus

  17 - mrt - 2020
  Het coronavirus (COVID-19) heeft inmiddels een grote invloed op ons dagelijks leven en vraagt van veel organisaties momenteel het uiterste op het gebied van handelingssnelheid, flexibiliteit en samenwerking. Het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus vraagt een gezamenlijke inzet van de hele maatschappij. Ook wij volgen de berichtgeving en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM op de voet. 
  Lees meer
 • Ontmoet Wiertsema & Partners en Marine Sampling Holland op dé noordelijke banenbeurs

  17 - feb - 2020
  Wiertsema & Partners en Marine Sampling Holland zijn aanwezig op Dé Noordelijke Banenbeurs in Martiniplaza Groningen. Het carrière event van het Noorden! Data en openingstijden beurs:* Dinsdag 25 februari 2020 van 12:00 tot 22:00 uur* Woensdag 26 februari 2020 van 11:00 tot 17:00 uurGRATIS TOEGANG
  Lees meer
 • Basis Registratie Ondergrond

  21 - nov - 2019
  Impact komende veranderingen en afscheid van GEF
  Lees meer
 • Filmpje viering 40-jarig jubileum Wiertsema & Partners

  20 - sep - 2019
  Nog even nagenieten van de viering van ons 40-jarig jubileum!
  Lees meer
 • Alle medewerkers van Wiertsema & Partners een gloednieuwe E-bike!

  17 - sep - 2019
  Afgelopen vrijdag, 13 september, hebben wij ons 40-jarig jubileum gevierd. Hoe vier je nu echt goed dat je 40 jaar bestaat? Wij besloten een grote verrassing te organiseren voor onze medewerkers. Tot ieders verbazing stonden er 110 gloednieuwe Sparta E-bikes klaar! De opvallende blauwe fietsen zijn stijlvol voorzien van het Wiertsema logo. Een mooie samenwerking tussen Sparta, Wiertsema & Partners en De Vries Tweewielers uit Tolbert.
  Lees meer
 • NOM neemt belang in Wiertsema & Partners

  5 - jul - 2019
  Sinds de oprichting in 1979 heeft Wiertsema & Partners zich stevig genesteld in de top 3 van geotechnische ingenieursbureaus in Nederland. Om de continuïteit ook op lange termijn te borgen nam de NOM onlangs een aandelenbelang in het bedrijf uit Tolbert.
  Lees meer
 • Prins Hendrikzanddijk te Texel

  12 - jul - 2018
  De Prins Hendrikdijk op Texel voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom versterkt Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk. De 3 km lange dijk wordt op unieke wijze met zand versterkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Texel, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  Lees meer
 • Geologie Markerwadden

  2 - jul - 2018
  Afgelopen jaren hebben we vanuit Wiertsema & Partners b.v. vrij veel grondonderzoek in het Markermeer uitgevoerd. Hierbij valt o.a. te denken aan de Markerwadden en diverse dijkverbeteringen. Onze collega Cees Laban heeft met mensen van de VU de boorkernen van een sonische boring recent nader onderzocht. In dit artikel is te lezen welke informatie hieruit naar voren is gekomen. Deze inhoudelijke geologische kennis over het gebied draagt bij aan toekomstige ontwikkelingen.
  Lees meer
 • Zuidelijke aanlegsteiger Bonaire

  8 - mei - 2018
  Op 12 januari j.l. heeft de fa. Knol GWW b.v. uit Akkrum van de Port of Amsterdam International b.v. opdracht ontvangen voor het renoveren van de zuidelijke aanlegsteiger voor cruiseschepen met bijkomende werken op Bonaire.
  Lees meer
 • Windpark Oostpolder Eemshaven

  29 - mrt - 2018
  Begin 2018 heeft Wiertsema & Partners B.V. het geotechnisch grondonderzoek mogen uitvoeren voor het toekomstige windmolenpark Oostpolder nabij de Eemshaven voor innogy SE en Waddenwind BV.
  Lees meer
 • Terugblik treinvrije periode Groningen

  19 - okt - 2017
  Van 6 tot 14 augustus 2017 lag het treinverkeer tussen Groningen en Assen/Winschoten stil. Tijdens die periode werkten de mensen van Combinatie Herepoort dag en nacht door bij de spoorwegkruising Esperantostraat en bij de toekomstige Helperzoomtunnel.
  Lees meer
 • Onderzoek MSH in Amaliahaven

  15 - sep - 2017
  In opdracht van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) hebben de boortechnici Peter Slenders en Berry Brink van MSH afgelopen juli, een 40-tal steekboringen uitgevoerd met het MS Jupiter in de Zwaaikom van de Amaliahaven Maasvlakte-2.
  Lees meer
 • Monitoring woningblokken Roden

  15 - sep - 2017
  In Roden is gestart met de sloop van de woningen aan de Zulthereschweg 123 t/m 129 vanwege verzakking. De verzakking van deze woningen is ontstaan door een verandering in de ondergrond onder huisnummer 123.
  Lees meer
 • Bepaling zandwinninglocaties Noordzee

  4 - jul - 2017
  Vorig jaar heeft Marine Sampling Holland in samenwerking met o.a. Deltares de Nederlandse kust onderzocht om locaties voor zandwinning te bepalen. Het is belangrijk om de zeebodem goed in kaart te brengen, zodat het meest geschikte zand op de juiste plekken afgegraven kan worden.
  Lees meer
 • Aanleg primaire waterkering 3e Beatrixsluis

  4 - jul - 2017
  Voor de realisatie van de primaire waterkering 3e Beatrixsluis dient het lekkanaal te worden verbreed. Tevens dient er een 3e sluiskolk te worden aangebracht.
  Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button