0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Dijkversterking Waddenzeedijk Texel

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie: Texel
Periode van uitvoering: 2015-heden

Omschrijving project

In het kader van dijkversterking Waddenzeedijk Texel heeft Wiertsema & Partners aanvullend grondonderzoek uitgevoerd om risico’s beter in beeld te brengen en te beheersen en om optimalisaties mogelijk te maken. 

De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het uitvoeren van: land- en watersonderingen (109 st), mechanische land- en waterboringen (11 st), handboringen (22 st), het plaatsen van peilbuizen (75 st), het monitoren van de grondwaterstanden, divers laboratoriumonderzoek en een milieuhygiënisch waterbodemonderzoek. 

De veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn in 2015 afgerond en gerapporteerd. De grondwatermonitoring heeft een looptijd van 2 jaar.


Het versterken van dijken met Noordzeezand brengt het risico van zoute kwel met zich mee. Gedegen bodemonderzoek en monitoring door Wiertsema & Partners zorgen ervoor dat JanDe Nul Group (JDN) de PrinsHendrik zanddijk (PHZD) op Texel met verminderd risico op kwel weet te bouwen.

https://www.wiertsema.nl/resources/site1/General/Artikel_Land_en_Water.pdf

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button