0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Laboratoriumonderzoek Offshore Project Ostwind 3

Opdrachtgever: Marine Sampling Holland
Locatie: Baltische Zee
Periode van uitvoering: 2021

Omschrijving project

Onze zustermaatschappij Marine Sampling Holland heeft in opdracht van GEOxyz (Geomatics Engineering Solutions) sonderingen en vibrocore boringen uitgevoerd vanaf de zeebodem van de Baltische zee in de maanden januari en februari 2021. 

De diepte varieerde van 5 tot 6 meter beneden waterbodem. Nadat een vibrocore boring op diepte is, wordt deze uit de bodem gehaald en aan boord van het werkschip in delen van 1 meter  gebracht.  Alle “liners” zijn getransporteerd naar ons geotechnisch laboratorium in Tolbert.

De liners worden per boring geopend, beschreven en gefotografeerd. Op verzoek van de opdrachtgever worden er diverse laboratoriumproeven uitgevoerd. 

Laboratoriumonderzoek Offshore Project Ostwind 3  | Wiertsema & Partners


Ostwind 3 is het derde offshoreproject voor de netaansluiting van de windmolenparken ten noordoosten van het eiland Rügen (zie ook Ostwind 1 en Ostwind 2). In 2005 heeft het Federaal Maritiem en Hydrografisch Agentschap (BSH) het gebied met de naam 'Westlich Adlergrund' aangewezen als een bijzonder geschikt gebied voor de bouw van windturbines. Het heeft een oppervlakte van 109,2 vierkante kilometer en is gelegen in de Duitse Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de Oostzee, d.w.z. buiten de 12 zeemijlzone die is aangewezen als kustwateren. Het ligt op ongeveer 42 kilometer van de dichtstbijzijnde kust van het eiland Rügen en ongeveer 100 kilometer van de landverbinding in de Greifswalder Bodden bij Lubmin.


Het aangegeven windparkgebied O-1.3 is gelegen in het gebied Westlich Adlergrund, ten noorden van de operationele windparken Wikinger en Arkona van het 50Hertz-netaansluitingsproject Ostwind 1. Windparkgebied O-1.3 heeft nog geen naam, zoals Wikinger of Arkona, aangezien het gebied pas in 2021 kan worden geveild en benoemd door geïnteresseerde partijen, zoals voorgeschreven door de Duitse Wet windenergie op zee (Windenergie-auf-See- Gesetz, WindSeeG).

Anders dan voor Ostwind 1 en Ostwind 2 , zal Ostwind 3 slechts één enkel netaansluitsysteem (OST-1-4, zie kaart) koppelen aan windparkgebied O-1.3. Voor Ostwind 1 werden drie netaansluitingssystemen gekoppeld aan het transmissienet van 50Hertz.

Voor Ostwind 2 worden momenteel drie andere netaansluitingen gebouwd. Met de aansluiting van windparkgebied O-1.3 wordt in de toekomst een vermogen van 300 megawatt (MW) geleverd. Dit is genoeg elektriciteit voor ongeveer 260.000 huishoudens. In tegenstelling tot eerdere 50Hertz-netaansluitingsprojecten, wordt naast de aansluiting ook het offshore-onderstation gepland, gebouwd en geëxploiteerd door 50Hertz.

Laboratoriumonderzoek Offshore Project Ostwind 3  | Wiertsema & Partners

Bron: 50hertz

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button