Nieuws

Wiertsema in de Waterbouwer

20-05-2013

In 'De Waterbouwer' nummer 1, 2013, het blad van de Vereniging van Waterbouwers, staat het artikel 'Duurzaam havenbeheer Delfzijl'. Hier wordt ingegaan op de mogelijkheden om de KSN-methode toe te passen in Delfzijl.