Wij geven de grond een getal

Voor al uw vraagstukken in geotechniek bieden wij de passende oplossing.
Wiertsema & Partners


Wij zijn uw geotechnisch ingenieursbureau!

Wiertsema & Partners is al ruim 40 jaar expert in het uitvoeren en leveren van geo- en milieutechnisch onderzoek, monitoring en advies. Wij zijn thuis in alle facetten van grondonderzoek en (water)bodemonderzoek, zowel op het land en de binnenwateren als in de offshore. Wij bieden de passende oplossing voor al uw vraagstukken in de geotechniek.

Recente projecten

Geofysisch onderzoek met DualEM

Geofysisch onderzoek met DualEM

Voor dijkonderzoek is door ons DualEM ingezet, om de dikte van de oorspronkelijke deklaag onder het dijklichaam in beeld te brenge...
Onderzoeksboringen uitgevoerd voor diverse zandwinvakken Noordzee

Onderzoeksboringen uitgevoerd voor diverse zandwinvakken Noordzee

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we waterbodemonderzoek uit ter plaatse van diverse zandwinvakken in de Noordzee. In samenwe...
Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (POD) te Kampen

Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (POD) te Kampen

In mei 2023 is Wiertsema en Partners in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta begonnen met het geotechnisch grondonder...
Onderzoek: Prinses Margriettunnel Sneek

Onderzoek: Prinses Margriettunnel Sneek

In opdracht van Van Kessel Bronbemaling (onderdeel van Gebr. van Kessel) zijn we onlangs gestart met het grondonderzoek bij de Pri...

Wij doen nog veel meer

Ingenieursbureau op het gebied van Geotechniek | Wiertsema & Partners

Onshore en offshore

Wij zijn thuis in alle facetten van grondonderzoek en (water)bodemonderzoek, zowel op het land en de binnenwateren, maar ook offshore. Voor al uw vraagstukken in geotechniek bieden wij de passende oplossing.

Ingenieursbureau op het gebied van Geotechniek | Wiertsema & Partners

Omgeving

Wij steken veel tijd in de relatie met de omgeving. Dit houdt in dat omwonenden en betrokkenen altijd goed worden ge├»nformeerd en dat na het onderzoek de omgeving netjes wordt achtergelaten.  


Ingenieursbureau op het gebied van Geotechniek | Wiertsema & Partners

Certificaten

Veiligheid, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij beschikken over de benodigde certificaten op het gebied van veiligheid en kwaliteitsborging om onder uiteenlopende omstandigheden veilig te kunnen werken en een kwalitatief hoogwaardig product te garanderen.

Ingenieursbureau op het gebied van Geotechniek | Wiertsema & Partners


Werken bij Wiertsema & Partners

Op zoek naar een leuke baan in de geotechniek? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Bekijk al onze vacatures online.

Bekijk vacatures

 
Button