0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Ons werk  /  Geotechnisch Laboratorium

Geotechnisch Laboratorium

Toonaangevend geotechnisch lab

Wiertsema & Partners beschikt over een eigen laboratorium. Wij durven wel te zeggen het best aangeschreven geotechnisch laboratorium van Nederland. Wilt u meer informatie over onze laboratoriumwerkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op. Tevens kunt u een offerte aanvragen met ons offerteformulier.

Laboratoriumproeven

U kunt bij ons terecht voor een diversiteit aan laboratoriumproeven, zoals:

  • Volumegewicht
  • Korrelverdeling
  • Atterbergse grenzen
  • Handvinproef en Penetro-test
  • Samendrukkingsproef
  • (Cyclische) Triaxiaalproef
  • Doorlatendheidsmeting
  • Direct Simple Shear (DSS) proef
  • Proctorproef en dichtheidsmetingen steekringmethode
  • Constant Rate of Strain proef 

Monsterbeschrijving

Een belangrijke activiteit in het laboratorium is het beschrijven van grondmonsters. 

Onze laboratoriummedewerkers hebben vele jaren ervaring met vakkundig classificeren. In het laboratorium komen geroerde en ongeroerde grondmonsters binnen. Deze laatste kunnen bestaan uit standaard Ackermann bussen, 100 mm Ackermann bussen of liners. 

Profielen kunnen ook fotografisch worden vastgelegd. Hiervoor beschikken wij over een vaste foto-opstelling. De foto's worden digitaal verwerkt. 


Mobiel laboratorium

Voor het uitvoeren van geotechnische laboratoriumanalyses in met name het buitenland hebben wij een geheel daarvoor ingericht mobiel laboratorium. Het mobiele laboratorium is zowel inzetbaar voor projecten op zee als op land. 

De volledige self-supporting 20 ft zeecontainer is eenvoudig en snel naar iedere locatie over de gehele wereld te transporteren. In het mobiele laboratorium kunnen classificatieproeven worden verricht die ook in ons laboratorium in Tolbert worden uitgevoerd.


Reologisch onderzoek

Reologie is een term ontleend aan het Griekse 'rheos' (=stromen). Het is het onderdeel van de wetenschap dat de relatie bestudeerd tussen de krachten die worden uitgeoefend op een materiaal en de vervorming of stroming die daardoor ontstaat.

Wiertsema & Partners kan door middel van de Sludge Sampler slibmonsters boven halen op een bekende diepte en deze onderzoeken op reologische eigenschappen in ons laboratorium. Hiervoor zijn wij in het bezit van een Brookfield rheometer. Hiermee kunnen de flowcurves worden bepaald van de slibmonsters en desgewenst de viscositeit en zwichtspanning worden afgeleid.


Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button