0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Ons werk  /  Advies

Advies

Deskundige adviseurs

Wij geven u geotechnisch, geohydrologisch en milieukundig advies bij uw project. Onze kracht hierbij is dat we zowel de uitvoering als de analyse in huis hebben waardoor we snel kunnen schakelen en het onderzoek en advies als één geheel beschouwen. Wilt u meer informatie over onze advieswerkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op. Tevens kunt u een offerte aanvragen met ons offerteformulier.

Geotechniek

Wij verzorgen uiteenlopend geotechnisch advies voor diverse projecten, zoals:  

  • Funderingsadvies
  • Schadegevallen
  • Damwandadvies
  • Stabiliteit
  • Zettingen
  • G-waarden onderzoek
  • Gestuurde boringen
  • Trillingspredicties
  • Bouwputten
  • Zandwinning

Geohydrologie

Geohydrologie (grondwater): een cruciaal onderdeel voor ondergrond en gebouw of ruimte. Het krijgen van inzicht in de lokale geohydrologie is dan ook van belang voor een grote diversiteit van werkzaamheden in de civiele techniek. 

Tijdens de beginfase van een project ligt de focus op de haalbaarheid, het uitvoeren van effectenstudies en risico-inventarisaties. Tijdens de ontwerpfase maken we als geohydrologisch specialist vaak deel uit van ontwerp- of bouwteams. Tenslotte ligt in de gebruiksfase de focus van onze werkzaamheden op monitoring en expertiseonderzoek, zoals het aanleggen en onderhouden van peilbuisnetwerken en het maken van hydrologische analyses. 

Milieu

De afdeling Milieu van Wiertsema & Partners ondersteunt partijen op het gebied van milieukundig bodemonderzoek, toezicht, directievoering, haalbaarheid, risico's en vergunningen bij het realiseren van milieukundige projecten. Onze opdrachtgevers zijn o.a. particulieren, bedrijven, waterbeheerders en overheden.

Wij verzorgen het hele traject van milieukundig bodemonderzoek tot, indien nodig, het voorbereiden, begeleiden en evalueren van een sanering. Uw doelen staan hierbij centraal. Indien er bij het project grond of bouwstoffen vrijkomen dan kunnen wij met een bouwstoffenonderzoek de kwaliteit en de afvoerbestemming van het materiaal bepalen. 

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button