Home  /  Nieuws  /  Actuele nieuwsberichten

Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina vindt u de actuele nieuwsberichten van Wiertsema & Partners. Daarnaast kunt u zich onderaan de pagina inschrijven voor de nieuwsbrief waardoor u automatisch op de hoogte blijft van recente ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

 • Alle medewerkers van Wiertsema & Partners een gloednieuwe E-bike!

  17 - sep - 2019
  Afgelopen vrijdag, 13 september, hebben wij ons 40-jarig jubileum gevierd. Hoe vier je nu echt goed dat je 40 jaar bestaat? Wij besloten een grote verrassing te organiseren voor onze medewerkers. Tot ieders verbazing stonden er 110 gloednieuwe Sparta E-bikes klaar! De opvallende blauwe fietsen zijn stijlvol voorzien van het Wiertsema logo. Een mooie samenwerking tussen Sparta, Wiertsema & Partners en De Vries Tweewielers uit Tolbert.
  Lees meer
 • NOM neemt belang in Wiertsema & Partners

  5 - jul - 2019
  Sinds de oprichting in 1979 heeft Wiertsema & Partners zich stevig genesteld in de top 3 van geotechnische ingenieursbureaus in Nederland. Om de continuïteit ook op lange termijn te borgen nam de NOM onlangs een aandelenbelang in het bedrijf uit Tolbert.
  Lees meer
 • Prins Hendrikzanddijk te Texel

  12 - jul - 2018
  De Prins Hendrikdijk op Texel voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom versterkt Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk. De 3 km lange dijk wordt op unieke wijze met zand versterkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Texel, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  Lees meer
 • Geologie Markerwadden

  2 - jul - 2018
  Afgelopen jaren hebben we vanuit Wiertsema & Partners b.v. vrij veel grondonderzoek in het Markermeer uitgevoerd. Hierbij valt o.a. te denken aan de Markerwadden en diverse dijkverbeteringen. Onze collega Cees Laban heeft met mensen van de VU de boorkernen van een sonische boring recent nader onderzocht. In dit artikel is te lezen welke informatie hieruit naar voren is gekomen. Deze inhoudelijke geologische kennis over het gebied draagt bij aan toekomstige ontwikkelingen.
  Lees meer
 • Zuidelijke aanlegsteiger Bonaire

  8 - mei - 2018
  Op 12 januari j.l. heeft de fa. Knol GWW b.v. uit Akkrum van de Port of Amsterdam International b.v. opdracht ontvangen voor het renoveren van de zuidelijke aanlegsteiger voor cruiseschepen met bijkomende werken op Bonaire.
  Lees meer
 • Windpark Oostpolder Eemshaven

  29 - mrt - 2018
  Begin 2018 heeft Wiertsema & Partners B.V. het geotechnisch grondonderzoek mogen uitvoeren voor het toekomstige windmolenpark Oostpolder nabij de Eemshaven voor innogy SE en Waddenwind BV.
  Lees meer
 • Terugblik treinvrije periode Groningen

  19 - okt - 2017
  Van 6 tot 14 augustus 2017 lag het treinverkeer tussen Groningen en Assen/Winschoten stil. Tijdens die periode werkten de mensen van Combinatie Herepoort dag en nacht door bij de spoorwegkruising Esperantostraat en bij de toekomstige Helperzoomtunnel.
  Lees meer
 • Onderzoek MSH in Amaliahaven

  15 - sep - 2017
  In opdracht van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) hebben de boortechnici Peter Slenders en Berry Brink van MSH afgelopen juli, een 40-tal steekboringen uitgevoerd met het MS Jupiter in de Zwaaikom van de Amaliahaven Maasvlakte-2.
  Lees meer
 • Monitoring woningblokken Roden

  15 - sep - 2017
  In Roden is gestart met de sloop van de woningen aan de Zulthereschweg 123 t/m 129 vanwege verzakking. De verzakking van deze woningen is ontstaan door een verandering in de ondergrond onder huisnummer 123.
  Lees meer
 • Bepaling zandwinninglocaties Noordzee

  4 - jul - 2017
  Vorig jaar heeft Marine Sampling Holland in samenwerking met o.a. Deltares de Nederlandse kust onderzocht om locaties voor zandwinning te bepalen. Het is belangrijk om de zeebodem goed in kaart te brengen, zodat het meest geschikte zand op de juiste plekken afgegraven kan worden.
  Lees meer
 • Aanleg primaire waterkering 3e Beatrixsluis

  4 - jul - 2017
  Voor de realisatie van de primaire waterkering 3e Beatrixsluis dient het lekkanaal te worden verbreed. Tevens dient er een 3e sluiskolk te worden aangebracht.
  Lees meer