Home  /  Certificaten

Certificaten

Op deze pagina vindt u alle certificaten en overige documenten van Wiertsema en Partners. Om deze te kunnen bekijken, dient u Adobe Acrobat ge├»nstalleerd te hebben.


Beleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring

Algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012)

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen

ISO 14001 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

ISO 9001 Wiertsema & Partners International B.V.

ISO 9001 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

SCC** Wiertsema & Partners International B.V.

SCC** Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

VCA** Wiertsema & Partners International B.V.

VCA** Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.