Home  /  Certificaten

Certificaten

Op deze pagina vindt u alle certificaten en overige documenten van Wiertsema en Partners. Om deze te kunnen bekijken, dient u Adobe Acrobat ge├»nstalleerd te hebben.


BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren

VCA** Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

VCA** Wiertsema & Partners International B.V.

SCC** Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

SCC** Wiertsema & Partners International B.V.

ISO 9001 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

ISO 9001 Wiertsema & Partners International B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2018)

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

ISO 14001 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Beleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen