0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Certificaten

Certificaten

Op deze pagina vindt u alle certificaten en overige documenten van Wiertsema en Partners. Om deze te kunnen bekijken, dient u Adobe Acrobat geïnstalleerd te hebben.

Algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012)

Beleidsverklaring

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen

ISO 14001 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

ISO 9001 Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Wiertsema & Partners Trede 2

VCA** Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button