0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Materieel  /  Boren

Boren

Onderstaand treft u een overzicht aan van ons materieel dat wordt ingezet voor boren.

Wilt u graag meer informatie over ons materieel? Neemt u dan gerust contact met ons op. 


Nordmeyer DSB 1/3,5

Deze pulsboorstelling wordt ingezet voor boringen tot ongeveer 125 meter.

Sonische boorstelling

CompactRotoSonic (CRS-F XL)

Sonisch boren is een zeer snelle boormethode waarbij hoogfrequent wordt geboord. Sonisch boren is geschikt voor het boren in (zeer) zachte, gemengde en hardere formaties waarbij ongeroerde monsters kunnen worden genomen. Sonisch boren biedt ook het hoogste terugwinnings-percentage. Onze sonische boorstelling, de CompactRotoSonic (CRS-F XL) met CompactRotoSonic boorkop is zeer snel en efficiënt.

Met de boorstelling kunnen monsters van zeer goede kwaliteit worden genomen in moeilijk te bemonsteren formaties. De stelling kan worden ingezet voor zowel milieukundige als geotechnische boringen en bemonstering.

Boorrups (mini)

Een boorrups wordt gebruikt op terreinen die niet zwaar belast mogen worden of waar weinig ruimte is om te manoeuvreren. Wij hebben 2 mini boorrupsen tot onze beschikking.

Boorrups (midi)

Nordmeyer DSB 0/3 boorrups

Een boorrups wordt gebruikt op terreinen die niet zwaar belast mogen worden of waar weinig ruimte is om te manoeuvreren.

Boorrups (groot)

Nordmeyer DSB 1/6 boorrups

Een boorrups wordt gebruikt op terreinen die niet zwaar belast mogen worden of waar weinig ruimte is om te manoeuvreren.

Rupscarrier

Een rupscarrier wordt gebruikt voor het vervoeren van materialen naar boorlocaties die met een gewone boorwagen niet te bereiken zijn.

Handboor

De handboring is de meest eenvoudige boormethode om een beeld te verkrijgen van de bovenste meters van het bodemprofiel en levert nagenoeg geen verstoring op. Ook de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen zijn door de uitvoering van handboringen goed in kaart te brengen. Door het beperkte benodigde materiaal kunnen handboringen zelfs op zeer moeilijk bereikbare plaatsen worden uitgevoerd. Afhankelijk van het bodemtype kunnen handboringen worden uitgevoerd tot een diepte van circa 6 m beneden maaiveld.

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button