Home  /  Materieel  /  Sonderen

Sonderen

Onderstaand treft u een overzicht aan van ons materieel dat wordt ingezet voor sonderen. 

Wilt u graag meer informatie over ons materieel? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

Track-Truck

Deze sondeerunit is in staat om zowel op luchtbanden als op rupsbanden een terrein te betreden. Wij hebben een aantal Track-Trucks in eigendom voor het uitvoeren van grondonderzoeken.

Sondeerunit Ginaf

Deze sondeerunit is in staat om op luchtbanden een terrein te betreden.

Sondeerrups (mini)

Hyson 100kN LW sondeerrups

Deze 1,5 ton sondeerunit is in staat om locaties te bereiken die voor grote voertuigen niet toegankelijk zijn, zoals achtertuinen van particuliere woningen of bij speciale bouwprojecten.

Los sondeerapparaat

Voor locaties die niet met een voertuig te bereiken zijn, kunnen wij een los sondeerapparaat inzetten.

Sondeerplatform

Met het sondeerplatform kunnen sonderingen worden uitgevoerd op plaatsen die voor andere sondeerunits niet toegankelijk zijn. Met het sondeerplatform kunnen o.a. magnetometer sonderingen worden uitgevoerd voor het bepalen van de lengte van een damwand.

Compacte sondeerunit

In verband met de aardbevings-problematiek in Noord-Groningen voeren wij momenteel veel funderingsonderzoek uit. Onderdeel van het onderzoek is het uitvoeren van ondiepe handsonderingen naast de fundering. Voor dit project hebben wij een compacte sondeerunit ontwikkeld waarmee, in tegenstelling tot het traditionele handsondeerapparaat, volwaardige sonderingen kunnen worden gemaakt. 

De sonderingen worden uitgevoerd met een 5 cm2 conus. Tijdens het sonderen wordt diepteregistratie, puntweerstand, wrijvingsweerstand en hellingshoek gelijktijdig gemeten. De resultaten worden op kantoor verwerkt in de bekende sondeergrafieken. Tevens kan de data als een gef-bestand worden geëxporteerd. Het apparaat biedt dus veel mogelijkheden.

Penetrologger 

Voor ondiepe sonderingen, bijvoorbeeld om de verdichting van een aangebrachte grondverbetering te controleren, is de penetrologger het aangewezen materieel.