0594 51 68 64
Please select your preferred language:

BASIS REGISTRATIE ONDERGROND, Impact komende veranderingen en afscheid van GEF


Basis Registratie Ondergrond

De Basis Registratie Ondergrond (BRO) is onze nationale database voor gegevens van de ondergrond. Voor overheidsprojecten is het verplicht om gegevens aan te leveren aan de BRO. De bronhouders (opdrachtgevers van de overheid) controleren deze en zorgen dat deze gecontroleerde gegevens in de landelijke voorziening worden opgeslagen. Voor overheidsprojecten is het verplicht om van deze (gecontroleerde) gegevens gebruik te maken.

 

Planning invoering Basis Registratie Ondergrond

Sonderingen en grondwaterputten kunnen nu reeds in de BRO worden opgeslagen. Vanaf januari 2020 kunnen nu ook boringen en indextesten volgens de nieuwe norm NEN-EN-ISO 14688 hierin opgenomen worden. Het komende jaar wordt er aan gewerkt om ook de sterkteproeven en monitoring gegevens in de BRO te kunnen opslaan, zodat we over een paar jaar het volledige scala aan geotechnisch onderzoek in deze database kunnen opslaan.

 

Invoering nieuwe norm voor het beschrijven van grond

Met de publicatie van de internationale norm NEN-EN-ISO 14688:2016 is de NEN 5104 in maart 2016 ingetrokken. In Nederland is deze norm afgelopen jaren nauwelijks gebruikt en hebben we vastgehouden aan de NEN 5104. Vorig jaar is een nieuwe versie van deze norm beschikbaar gekomen ditmaal voorzien van een Nederlandse bijlage en afgestemd op de BRO.

 

Opleiding veldmedewerkers en laboratoriumpersoneel

Omdat er significante verschillen zijn met de NEN 5104 worden vanuit de branche organisatie voor technisch bodemonderzoek VOTB, in het komende kwartaal cursussen gegeven om boormeesters, laboranten en sondeerders vertrouwd te maken met deze nieuwe manier voor het beschrijven van grondlagen.

 

Noodzakelijke software aanpassingen en afscheid GEF

Op gebied van ICT verandert er ook het nodige. Er wordt nu hard gewerkt aan nieuwe software voor in het veld in de laboratoria en op kantoor om deze tijdig gereed te hebben. Deze nieuwe software is noodzakelijk om efficiënt met de nieuwe norm te kunnen werken. Omdat de gegevens van de BRO in een XML formaat beschikbaar komen zijn er ook voor gebruikers aanpassingen nodig om de gegevens te kunnen verwerken.


We verwachten dat het XML formaat voor geotechnische data in Nederland GEF zal gaan vervangen. Voor de nieuwe norm voor het beschrijven van grond is er geen GEF formaat beschikbaar. Voor indexproeven is er reeds een XML formaat en voor sterkteproeven komt er eveneens een XML uitwisselformaat.


Positie Wiertsema & Partners

Wiertsema & Partners is de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij het opzetten van de BRO en het tot stand komen van nieuwe geotechnische normen. We verwachten dat de BRO en de invoering van deze nieuwe normen een grote impact gaat hebben op het werkveld. Vanuit deze visie op de markt hebben we afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis en ICT om onze klanten op gebied van de BRO en gebruik van digitale data van de ondergrond optimaal te kunnen ondersteunen. We laten u graag een keer kennis maken met de mogelijkheden die we op dit gebied nu reeds hebben.


Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Alain Maas (a.maas@wiertsema.nl).

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button