0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Contractverlenging voor Aanpak Ring Zuid Groningen


Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Momenteel één van de grootste infraprojecten in Nederland. De zuidelijke ringweg van Groningen is ongeveer twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 wordt opgeleverd.

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg uitvoert. Hierin werken twee Duitse en vier (noordelijke) Nederlandse bedrijven samen.

Wiertsema & Partners en Combinatie Herepoort zijn voor het leveren van geotechnische ingenieursdiensten recentelijk een contractverlenging overeengekomen. De ontwerpvraagstukken waar Wiertsema & Partners vanaf het begin ruim 5 jaar geleden bij betrokken is geweest, zijn grotendeels afgerond. Voor de rest van dit jaar is onze bijdrage vooral op het gebied van site engineering.
In hoofdzaak betreft dit de ontwerpen van de tijdelijke damwandconstructies, stabiliteitsvraagstukken bij kraanopstellingen en het interpreteren van de zakbaakmetingen.

Ten aanzien van het grondonderzoek zijn we tevens een nieuw raamcontract overeengekomen.
In de afgelopen 4 jaar hebben we geotechnisch onderzoek uitgevoerd bestaande uit sonderingen, boringen en bijbehorend labwerk.

We zijn ontzettend blij met deze contractverlenging en trots om weer te mogen bijdragen aan zo’n ontzettend mooi project in onze eigen achtertuin!

Meer informatie over dit project kun je vinden op: https://www.aanpakringzuid.nl/

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button