0594 51 68 64

Eerste Geotechnische Boormonsteranalyses 2.1 aangeleverd aan BRO

De eerste geotechnische boormonsteranalyses van tranche 3 (BHR-GT BMA deel 2) zijn heden conform de meest actuele versie v2.1 aan de BRO geleverd door Geolab Wiertsema (www.geolabwiertsema.nl).

Wiertsema & Partners leverde in mei en juni 2020 al als eerste partij in Nederland NEN-EN-ISO-14688 boringen alsook de eerste laboratorium(index)proeven conform de nieuwe norm aan de BRO aan (nieuws/actuele-nieuwsberichten/eerste-geotechnische-boormonsteranalyses-aan-de-bro-geleverd).

Mooi om nu een jaar later, juli 2021, met trots te kunnen melden dat Wiertsema & Partners wederom een Nederlandse primeur heeft weten te leveren, door nu ook de eerste aanleveringen van laboratorium(sterkte)proeven te hebben gerealiseerd.

Juni 2020 - Versie 1.1, de eerste subset van zeven type bepalingen binnen de boormonsteranalyses:

1. Bepaling watergehalte

2. Bepaling organischestofgehalte

3. Bepaling kalkgehalte

4. Bepaling volumieke massa

5. Bepaling volumieke massa vaste delen

6. Bepaling korrelgrootteverdeling

7. Bepaling ongedraineerde schuifsterkte

Juli 2021 - Versie 2.1, de tweede subset van vijf extra bepalingen binnen de boormonsteranalyses:

8. Bepaling zettingseigenschappen (Samendrukkingsproef en CRS proef)

9. Schuifspanningsverloop bij belasting (Triaxiaalproef)

10. Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming (DSS proef)

11. Bepaling consistentiegrenzen (Atterbergse grenzen)

12. Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid (Permeabiliteit)

Vanuit de VOTB hebben we met onze collega-bedrijven veel tijd gestopt in de voorbereiding om samen met onze opdrachtgevers / bronhouders en het team van de BRO op 1 juli 2021 ook de aanvullende sterkteproeven in de BRO te kunnen opnemen. Dit is een belangrijke stap omdat de set geotechnische data nu (vrijwel) compleet is en binnen projecten gebruikt kan worden. Afzonderlijke databases bij individuele bronhouders worden hierdoor overbodig. Een mooie kostenbesparing voor de BV Nederland en chapeau voor iedereen die zich hiervoor ingezet heeft. We hopen dat nu de dataleveranciers hun zaken op orde hebben de gebruikers nu ook echt gaan schakelen om commerciële software te maken om de voordelen van de BRO met haar toekomstbestendige XML formaten voor de bronhouders uit te nutten.

Voor de onderstaande drie projecten heeft Wiertsema & Partners in samenwerking met onze opdrachtgevers Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nieuwe laboratoriumdata aangeleverd conform BHR-GT BMA deel 2:

Grondonderzoek verbreding A2
In opdracht van Rijkswaterstaat is samen met RHDHV grondonderzoek uitgevoerd voor de verbreding van de A2 traject Vonderen – Kerensheide. Het betreft sonderingen, boringen en geotechnisch laboratoriumonderzoek.

Eerste Geotechnische Boormonsteranalyses 2.1 aangeleverd aan BRO  | Wiertsema & Partners

Uw contactpersoon

Gerben Spoelstra

Gerben Spoelstra

Hoofd Geomonitoring
Eerste Geotechnische Boormonsteranalyses 2.1 aangeleverd aan BRO  | Wiertsema & Partners
Eerste Geotechnische Boormonsteranalyses 2.1 aangeleverd aan BRO  | Wiertsema & Partners


Geotechnisch grondonderzoek dijktraject IJsselmuiden-Ramspol
Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta is geotechnisch grondonderzoek uitgevoerd voor de wettelijke beoordeling van dijktraject 225, IJsselmuiden-Ramspol. Deze informatie van de ondergrond is nodig, niet alleen nu maar ook in de toekomst bij de komende beoordelingen. Het is daarom van grote waarde dat via het BRO alle gegevens van een grondonderzoek online beschikbaar zijn voor ieder die informatie over de ondergrond nodig heeft.

Dijktraject met locaties voor nader geotechnisch onderzoek

Eerste Geotechnische Boormonsteranalyses 2.1 aangeleverd aan BRO  | Wiertsema & Partners

Geotechnisch grondonderzoek Amstelmeer natuurherstelproject
In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voor het ‘Amstelmeer natuurherstelproject’ geotechnisch grondonderzoek uitgevoerd, met als doel het leveren van input voor geotechnische analyse van de stabiliteit en zettingen. Bron: https://www.demeerpeen.nl/wp-content/uploads/2020/11/waddenbaai.pdf)

Eerste Geotechnische Boormonsteranalyses 2.1 aangeleverd aan BRO  | Wiertsema & Partners

Lees hier het nieuwsitem op de website van de Basisregistratie Ondergrond: https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2021/juli/eerste-geotechnische-boormonsteranalyses-2-1/


 
Button