Integraal schadeonderzoek naar wegen 

Aan de weg timmeren

Voor gemeenten en provincies is het in stand houden van een kwalitatief hoogstaand wegennet een belangrijke taak. Schade aan wegen is dan ook een vervelend probleem dat moet worden opgelost. Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners kan u met zijn ervaring en expertise van dienst zijn bij het vinden van de oorzaak en het zoeken naar een oplossing.

In de aanpak van het schadeprobleem beantwoorden wij voor u essentiële vragen. Is er een oorzaak voor de schade te vinden in de ondergrond? Hoe groot is de kans dat deze schade nog zal verergeren? De ingenieurs van Wiertsema & Partners gaan voor u op zoek naar de antwoorden op deze en andere vragen. Hoe doen wij dat? In onze zoektocht naar de oorzaak van de wegenschade wordt gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van Nederland, de bodemkaart van Nederland, TNO boorbeschrijvingen en natuurlijk onze eigen database. In onze applicatie Geoloket is alle relevante bodeminformatie overzichtelijk bijeengebracht. Door alle beschikbare gegevens te analyseren, kunnen we oorzaken vinden van de schade. Het kan bijvoorbeeld gaan om zettingsgevoelige lagen onder de weg of grondwaterstanden die dalen of stijgen.

Ook zijn er middelen om dieper te zoeken, wanneer uit de analyse van de beschikbare gegevens niet voldoende informatie komt om de oorzaken volledig boven tafel te krijgen. Zo kan Wiertsema & Partners voor u ter plaatse boringen uitvoeren en grondwaterpeilbuizen installeren. Op deze manier is het mogelijk nog nauwkeuriger de situatie ter plekke te bepalen en de exacte oorzaak van de schade te achterhalen.

Bent u verantwoordelijk voor het wegenbeheer en benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact gerust met ons op!

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

 
Button