0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Maatregelen Wiertsema & Partners m.b.t. het coronavirus

Geachte relatie,

Het coronavirus (COVID-19) heeft inmiddels een grote invloed op ons dagelijks leven en vraagt van veel organisaties momenteel het uiterste op het gebied van handelingssnelheid, flexibiliteit en samenwerking. Het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus vraagt een gezamenlijke inzet van de hele maatschappij. Ook wij volgen de berichtgeving en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM op de voet. 

Wij informeren u via deze weg over de maatregelen die wij hebben genomen om de risico’s van deze uitbraak te verminderen. In de afwegingen die wij hebben gemaakt staat het welzijn van onze medewerkers op de eerste plaats. Daarnaast proberen wij de continuïteit van ons bedrijf zoveel mogelijk te waarborgen:

 • Nog geen onderbreking in onze dienstverlening
  Alle medewerkers van Wiertsema & Partners in onze binnendienst en buitendienst werken voor zover de werkzaamheden het toestaan zoveel mogelijk door. Werkzaamheden waarvoor aanwezigheid op ons kantoor noodzakelijk is worden uitgevoerd met een minimale bezetting. U zult geen onderbreking van onze dienstverlening ervaren, aangezien een groot gedeelte van ons team is toegerust om op afstand te werken. U merkt hier in de praktijk dus vrijwel niks van.

 • Overleggen en vergaderingen met bezoekers en relaties
  Al onze overleggen en vergaderingen (intern en extern) zullen zoveel mogelijk telefonisch of op afstand(skype) plaatsvinden, of indien mogelijk verplaatst worden.

 • Bereikbaarheid  Wiertsema & Partners voor onze leveranciers
  Ontvangst van goederen/laden/lossen vindt alleen nog plaats op gepaste afstand.

 • Geen bezoek aan evenementen in binnen- en buitenland
  Evenementen in binnen- en buitenland worden door onze medewerkers niet bezocht zolang de adviezen van het RIVM gelden.
   
 • Aandacht voor adviezen m.b.t. hygiëne en sociaal contact 
  Wij wijzen onze collega’s regelmatig op de geldende adviezen van het RIVM op het gebied van bijvoorbeeld hygiëne en sociaal contact en vragen hen om hier ook buiten het werk bewust mee om te gaan en verstandige keuzes te maken om besmetting en verspreiding te voorkomen.

Voor nu: zorg goed voor uzelf! Diegenen onder u die direct geraakt zijn of worden door het virus, wensen wij heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

Wij hopen dat het virus snel onder controle is, zodat wij u weer op ons kantoor in Tolbert mogen ontvangen!

Directie Wiertsema & Partners

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button