0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Nieuwe versie NPR9998:2020 Aardbevingsbestendig bouwen beschikbaar

Onder begeleiding van NEN, Stichting Koninklijk Nederlandse Normalisatie Instituut is door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Deze nieuwe versie is op 4 januari 2021 gepubliceerd en kosteloos beschikbaar bij NEN (https://www.nen.nl/npr-9998-2020-nl-278147)

NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij het preventief versterken van bestaande gebouwen en bij nieuwbouw. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

In 2020 heeft Wiertsema & Partners een bijdrage geleverd aan een herziening van NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020. Met het beschikbaar komen van NPR 9998:2020 kan er gerekend worden volgens de laatste stand der techniek.

Bij Wiertsema & Partners beschikken we over een grote database met gegevens van de ondergrond en zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van geotechnisch onderzoek en (aardbevingsbestendige) funderingsadviezen. Zowel de ondergrond als de fundering onder een gebouw maken deel uit van de NPR. Onze veldonderzoeken en funderingsadviezen in het Groningse aardbevingsgebied zijn inmiddels op de nieuwe NPR 9998:2020 afgestemd.

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button