Onderzoeksboringen uitgevoerd voor diverse zandwinvakken Noordzee 

Opdrachtgever:Rijkswaterstaat
Locatie:Noordzee
Periode van uitvoering:

Onderzoeksboringen zandwinvakken Noordzee | Wiertsema & Partners

Omschrijving project

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we waterbodemonderzoek uit ter plaatse van diverse zandwinvakken in de Noordzee. In samenwerking met Marine Sampling Holland B.V. is in de afgelopen periode in 13 wingebieden onderzoek uitgevoerd. Onderzocht wordt of het zand geschikt is voor zandsuppletie voor bescherming van ons kustgebied. Ook zijn op verschillende locaties tussen deze wingebieden onderzoeksboringen uitgevoerd om vast te stellen of hier zand zit, wat eventueel in de toekomst gewonnen kan worden. 

Voor het onderzoek is het schip de Zirfaea van de Rijksrederij ingezet. Monsters zijn vanaf het schip genomen met een vibrocorer. De liners zijn tot ca. 6 meter gestoken. Onze milieukundige neemt vervolgens uit deze liners monsters voor milieukundig onderzoek. Daarna gaan de liners naar ons geotechnisch laboratorium (Geolab Wiertsema b.v.) om het opgeboorde materiaal te beschrijven (conform de B1-norm), te fotograferen en de korrelverdeling ervan te bepalen (conform het zoutwaterprotocol). 

Per gebied zijn de gegevens geïnterpreteerd en is er een Gebiedsrapportage en een Milieuhygiënische verklaring opgesteld. Hieruit blijkt of het gebied geschikt is voor zandwinning. 

Onlangs is onze opdracht met Rijkswaterstaat verlengd. Hier zijn wij trots op! Door deze samenwerking zijn wij in staat om een significante bijdrage te leveren aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van beschikbaar zand.

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

 
Button