0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. trots op behalen Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs hebben wij Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Breed sociaal & maatschappelijk organisatieprofiel
"Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons bedrijf in haar 40-jarig bestaan altijd een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering geweest. We beseffen dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en zijn lid van MVO Nederland. De komende jaren wil Wiertsema & Partners zich in de vrij traditionele ingestelde markt waarin zij actief is, zich meer en meer gaan profileren als een ‘groen’ ingenieursbureau. Als voorbeeld hebben al onze medewerkers ter ere van dit jubileum allemaal een E-bike in ontvangst mogen nemen en zijn wij benoemd tot fietsambassadeur. Bij Wiertsema & Partners is iedereen gelijk, ieder mens heeft zijn talenten. Er is oog voor begeleiding en coaching, om zo een goede balans te vinden in het werk voor alle medewerkers. Wij bieden kansen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en studenten, afstudeer-, promotie- en/of stagemogelijkheden. Ook in de toekomst willen we binnen de mogelijkheden die we hiervoor hebben, onze maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid blijven nemen."

De keuze voor de PSO
"Wij willen als organisatie graag een aantrekkelijke werkgever zijn. Dit doen we door onze medewerkers te accepteren zoals ze zijn en ze verder te helpen met hun professionele ontwikkeling. Binnen ons bedrijf kijken we naar mogelijkheden en kansen die we kunnen bieden. Het aanvragen van een certificaat is een verrijking van je onderneming, het voelt als een stukje erkenning voor de energie die je als werkgever steekt in de begeleiding en coaching van onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk om ook aan onze opdrachtgevers ons inclusief & sociaal ondernemerschap te kunnen tonen. Wij werken vaak voor (semi-)publieke opdrachtgevers, zoals een gemeente, provincie of een waterschap. In het kader van Social return, wordt een PSO-Certificaat zeer gewaardeerd."

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland
Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 2. Dat betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl
Benieuwd naar al onze certificeringen, kijk dan op www.wiertsema.nl/certificaten

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button