0594 51 68 64
Please select your preferred language:

REAL-TIME monitoring voor Vitens

Vitens heeft ons opdracht gegeven om in het gebied rondom de drinkwaterwinningen van Hemmen en Zetten de komende tijd extra meetpunten te plaatsen. Met deze nieuwe meetpunten kan er op nog meer locaties de stand van het grondwater worden gemeten. Nieuw zijn de extensometers waarmee ook bewegingen van de bodem worden gemeten. Hierdoor worden er gegevens verzameld over de relatie tussen bewegingen van de bodem en de hoogte van het grondwater. De werkzaamheden bestaan onder andere uit boringen met een zogenaamde pulsboorstelling op grond van de gemeente en van particulieren. Na afronding van de boring worden de locaties afgewerkt met een beschermkoker met een HDPE kap. Dit zorgt er voor dat de meetdata digitaal vanuit de beschermkokers kan worden verzonden. 

REAL-TIME monitoring voor Vitens  | Wiertsema & PartnersREAL-TIME monitoring voor Vitens  | Wiertsema & Partners

Voorbeeld van een pulsbooropstelling en een afgewerkt meetpunt.


Rondom de waterwingebieden meet Vitens grondwaterstanden en waterdruk (stijghoogte) in peilbuizen op verschillende dieptes in de bodem. Op die manier wordt er gedurende langere periode bijgehouden hoe grondwaterstanden zich ontwikkelen, zodat ze ook in de toekomst op een duurzame manier drinkwater kunnen maken.

Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op met collega Martijn Ypma (06 273 795 11 of m.ypma@wiertsema.nl).


Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button