0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Wiertsema & Partners op erkenningslijst KCAF!


De stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.

Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. 

Teneinde deze doelstelling te kunnen bereiken heeft KCAF er belang bij dat funderingsonderzoeksbureaus deskundig en integer zijn in de uitoefening van hun taak. Een deskundig en juist funderingsrapport is van grote waarde voor alle betrokken partijen, in het bijzonder de eigenaar van de betrokken onroerende zaak, zijn financier en de betrokken gemeente waarbinnen de betrokken onroerende zaak ligt. Een goed en deugdelijk funderingsonderzoeksrapport vormt de basis voor het aanpakken en oplossen van een eventueel geconstateerd funderingsprobleem.

Funderingsaanpak is bijzonder kostbaar. Daarom is het motto: in één keer goed! Een succesvolle aanpak is effectief, duurzaam en efficiënt. Daarvoor zijn betrouwbare en deskundige professionals een must. 

Wiertsema & Partners staat op de erkenningslijst van Onderzoeksbedrijven. 

Of het nu om onderzoek, herstel of begeleiding gaat, Wiertsema & Partners kan u hierbij adviseren, ondersteunen en begeleiden.


Bekijk de erkenningslijst:  https://www.kcaf.nl/erkenningslijst/

Wiertsema & Partners op erkenningslijst KCAF!  | Wiertsema & Partners

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button