0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Geologie Markerwadden

Afgelopen jaren hebben we vanuit Wiertsema & Partners B.V. vrij veel grondonderzoek in het Markermeer uitgevoerd. Hierbij valt o.a. te denken aan de Markerwadden en diverse dijkverbeteringen. Onze collega Cees Laban heeft met mensen van de VU de boorkernen van een sonische boring recent nader onderzocht. In dit artikel is te lezen welke informatie hieruit naar voren is gekomen. Deze inhoudelijke geologische kennis over het gebied draagt bij aan toekomstige ontwikkelingen.


Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button