0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Onderzoek MSH in Amaliahaven

In opdracht van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) hebben de boortechnici Peter Slenders en Berry Brink van MSH in juli 2017 een 40-tal steekboringen uitgevoerd met het MS Jupiter in de Zwaaikom van de Amaliahaven Maasvlakte-2. 

De zwaaikom is aangelegd om het voor grote schepen mogelijk te maken te draaien. De kom heeft een diameter van ca. 700 m en een waterdiepte van ca. 20 m -NAP.  In de kom zal tot een diepte van 45 tot 46 m -NAP zand worden gewonnen. Na deze winning kan de ontstane put worden gebruikt als (tijdelijk) gronddepot. Als er zich binnen het uit te baggeren gebied archeologische waardenvolle objecten bevinden, worden deze tijdens het baggeren vernield en daarom wordt voorafgaand aan de zandwinning een verkennend onderzoek uitgevoerd.

De boringen moesten tot in het zand van de rivierduinen doordringen en worden nu door BOOR onderzocht en bij het aantreffen van waardevolle archeologische vondsten zal de locatie tijdens de zandwinning apart worden bemonsterd.

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button