0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Prins Hendrikzanddijk te Texel

De Prins Hendrikdijk op Texel voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom versterkt Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk. De 3 km lange dijk wordt op unieke wijze met zand versterkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Texel, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De aanleg van de Prins Hendrikzanddijk heeft tijdens de realisatiefase invloed op de geohydrologische omstandigheden in het achterland. Omgeving en omwonenden lopen daarmee risico op effecten op de grondwaterkwaliteit, -kwantiteit en/of kwel. Deze zoute kwel is als een groot risico aangegeven door HHNK tijdens uitvoering.

Jan De Nul heeft Wiertsema & Partners B.V. gevraagd, vanwege onze expertise, om mee te denken over het risico ‘zoute kwel’ tijdens uitvoering van de Prins Hendrikzanddijk. Vanaf de inschrijving tot na de gunning is Wiertsema & Partners betrokken geweest bij het project.

In het voorjaar van 2018 heeft Wiertsema & Partners B.V. een pompproef uitgevoerd op een tweetal locaties om de doorlatendheid van de ondergrond te bepalen.

De aanleg van de Prins Hendrikzanddijk door Jan De Nul zal in de zomer van 2018 aanvangen.

https://www.jandenul.com/nl/projecten/prins-hendrikzanddijk-nederland
https://www.hhnk.nl/prinshendrikzanddijk

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button