0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Windpark Oostpolder Eemshaven

Begin 2018 heeft Wiertsema & Partners B.V. het geotechnisch grondonderzoek mogen uitvoeren voor het toekomstige windmolenpark Oostpolder nabij de Eemshaven voor Innogy SE en Waddenwind BV. Hiervoor zijn circa 120 sonderingen en circa 70 handboringen uitgevoerd in een zeer kort tijdsbestek. 

Aansluitend op het geotechnisch grondwerk heeft Wiertsema & Partners B.V. het geotechnisch advies opgesteld voor meerdere toegangswegen en 21 opstelplaatsen. De advieswerkzaamheden hebben bestaan uit draagkrachtberekeningen, zettingsadviezen, stabiliteitsanalyses en het opstellen van scope laboratoriumproeven. Een prachtige klus voor Wiertsema & Partners B.V. 

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button