Digitale data en BRO

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. Daarin is vastgelegd dat Bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren aan een centrale database met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond als onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De overheid beoogt met de BRO de informatievoorziening te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op een gestandaardiseerde wijze aan zowel overheden als andere partijen ter beschikking te stellen. Er is een wettelijke aanleverplicht en gebruiksplicht alsook een meldplicht en onderzoeksplicht. In de BRO zijn circa 25 verschillende registratieobjecten opgenomen, waaronder bodem- en grondonderzoek, grondwatermonitoring en modellen.

Wiertsema & Partners speelt een actieve rol in de totstandkoming van BRO door deelname in expertgroepen, ketentesten en softwareontwikkelingen. Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers de aanlevering van de registratieobjecten Geotechnisch sondeeronderzoek, Geotechnische boormonsterbeschrijving en –analyse, Geotechnisch Laboratoriumonderzoek en Grondwatermonitoringputten aan de BRO, alle data conform de vigerende normen. Daarnaast hebben we voor diverse bronhouders de verwerking van geotechnische gegevens uit hun archief naar de BRO helpen realiseren.

 Dit doen wij door GEF bestanden te converteren naar BRO-XML bestanden en deze geautomatiseerd via de BRO rest services aan te leveren naar het Bronhouderportaal. Op korte termijn breiden we onze dienstverlening ook uit met het aanleveren van Grondwaterstanden.

BRO gegevens kunnen grote toegevoegde waarde hebben voor nieuwbouwprojecten. Een mooi voorbeeld waarbij onze diensten hebben bijgedragen aan zo’n project is te vinden op de site van de BRO.


Uw contactpersoon

Alain Maas

Alain Maas

Hoofd GeoICT
Digitale data en BRO  | Wiertsema & Partners
Digitale data en BRO  | Wiertsema & Partners


 
Button