Grondonderzoek

Aan de basis van analyses en advies ligt een gedegen onderzoek. Geotechnisch grondonderzoek wordt verricht om de eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Kennis van bodemeigenschappen is onder andere noodzakelijk bij funderingen, maaiveldophogingen, ontgravingen, waterstandsverlagingen en/of zandwinning, juiste informatie over de bodemeigenschappen zijn hierin essentieel.

Het uitvoeren van sonderingen en boringen is veelal de eerst te zetten stap bij een grondonderzoek. Het materieel dat wordt ingezet voor het grondonderzoek is afhankelijk van de begaanbaarheid en toegankelijkheid van het terrein. Wij voeren zowel op land als op water sonderingen en boringen uit.

Onze mensen beschikken over goed materieel waarmee in het veld diverse gegevens worden verzameld. Wij zijn ISO, BRL en VCA** gecertificeerd. Wilt u meer informatie over grond- of bodemonderzoek? Neem dan gerust contact met ons op. Tevens kunt u een offerte aanvragen met ons offerteformulier.

Loading...


 
Button