Traineeship


Een traineeship geeft je de kans het bedrijf te leren kennen en je binnen de geotechniek te ontwikkelen tot 'allrounder'. Het is een volwaardige baan, bestaande uit een combinatie van werken en leren in de praktijk. Gedurende een vastgestelde periode werk je aan verschillende projecten of in diverse functies op wisselende afdelingen binnen het bedrijf.


01.

Afdeling Uitvoering

Deze afdeling voert het grondonderzoek uit in het veld met sondeerunits en boorunits. Je gaat mee met de veldploegen (boren en sonderen) en doet kennis op van de verschillende technieken die binnen geotechnisch onderzoek worden toegepast. Omdat al deze werkzaamheden volgens normen worden uitgevoerd, gaan we er vanuit dat je deze ook bestudeert in die periode. Daarnaast willen we dat je een paar dagen op kantoor meedraait met de medewerkers die de uitvoering inplannen en de data verwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van in eigen huis ontwikkelde software.

Traineeship | Wiertsema & Partners
Traineeship | Wiertsema & Partners

02.

Afdeling Geotechnisch Laboratorium 

Bij de afdeling uitvoering heb je ervaring opgedaan met het nemen van grondmonsters. Deze worden in het laboratorium verder verwerkt. Dit varieert van een gedetailleerde beschrijving, eenvoudige indextesten tot sterkteproeven. Tijdens je periode doe je ervaring op met het beschrijven van grond volgens de Nederlandse norm en met enige eenvoudige laboratoriumproeven (indextesten). Omdat al deze werkzaamheden volgens normen worden uitgevoerd, gaan we er vanuit dat je deze bestudeert in die periode. In overleg wordt er een selectie van de werkzaamheden gemaakt.

03.

Afdeling Geomonitoring 

De periode op deze afdeling zal verdeeld worden in werken met de veldploegen en vervolgens op werkvoorbereiding. Je doet ervaring op met de verschillende type metingen die op deze afdeling worden gedaan voor verschillende type projecten. Dit varieert van het controleren van in de grond gevormde palen en verdichtingen tot het monitoren van grondwaterstanden, zettingen, trillingen, scheuren in gebouwen tot het inmeten van dijkprofielen.

Traineeship | Wiertsema & Partners
Traineeship | Wiertsema & Partners

04.

Afdeling Calculatie   

Op deze afdeling krijg je een gevoel bij de aspecten die van belang zijn voor het opstellen van een goede offerte voor de verschillende werkzaamheden die we als bedrijf uitvoeren. Je werkt hier in een klein team. In die periode raak je ook bekend met de binnen het bedrijf ontwikkelde software die op deze afdeling wordt gebruikt.

05.

Afdeling GeoICT

Hier kun je ervaring opdoen met het verwerken van geotechnische data. De afdeling GeoICT ontwikkelt concepten voor nieuwe data- en informatieproducten, ontwikkelt software voor proces- en kwaliteitsverbeteringen en zorgt ervoor dat alle IT systemen en het online GeoWEP platform 24/7 beschikbaar en operationeel zijn voor alle eindgebruikers.

Traineeship | Wiertsema & Partners
Traineeship | Wiertsema & Partners

06.

Afdeling Advies

De werkzaamheden die hier uitgevoerd worden variëren sterk qua onderwerp en complexiteit. Om hier allemaal ervaring mee op te doen is in deze korte tijd niet mogelijk, dus we stellen voor om hier één onderwerp uit te kiezen; paalfunderingen. Je leert dan hoe je op basis van een grondonderzoek (sonderingen) een paalfundering uitrekent en met welke factoren je hierbij rekening moet houden. In deze periode houden we er qua tijdsinvulling rekening mee dat je de HBO reader Geotechniek (en eventueel betreffende onderdelen uit de geldende norm hiervoor) voor paalfunderingen bestudeert. Het is een leuke uitdaging om voor een aantal sonderingen die je mee hebt uitgevoerd in het veld zelf de paalfunderingen uit te rekenen en deze te vergelijken met de resultaten van onze adviseurs. 

 
Button