150 m-mv mechanische boring
Opdrachtgever:Provincie Groningen en Waterschap Groningen
Locatie:Hebrecht
Periode van uitvoering:2023

Hebrecht mechanische pulsboring ASV Wiertsema & Partners

Omschrijving project

De komende jaren is er extra drinkwater nodig om aan de groeiende vraag van inwoners en bedrijven te kunnen voldoen. De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone drinkwaterbronnen. Daarom heeft het Rijk de provincies gevraagd om ASV's (Aanvullende Strategische Voorraden) aan te wijzen en zo drinkwater te reserveren voor de toekomst. 
In december 2022 wees de provincie Groningen vier zoekgebieden aan die potentieel geschikt zijn. Op dit moment vindt aanvullend onderzoek per zoekgebied plaats. In ‘t Hebrecht gebeurt dat met de boring. In de rest van de zoekgebieden is geen fysiek onderzoek nodig, hier zijn al meer gegevens over de bodem en het grondwater bekend.
 
Aangezien in 't Hebrecht een kennisleemte is in de diepere ondergrond, voeren we in opdracht van Provincie Groningen en het Waterbedrijf Groningen een geohydrologisch onderzoek uit. Dit onderzoek bestaat o.a. uit: het uitvoeren van een geologische bureaustudie en een mechanische puls-boring tot 150 m-mv. Tijdens de boorwerkzaamheden wordt de gehele bodemopbouw ongeroerd bemonsterd in kernen van 1 meter lang. Deze gestoken kernen worden daarna in ons geotechnisch laboratorium (Geolab Wiertsema) gedetailleerd beschreven. Het boorgat wordt na uitvoering afgewerkt met een aantal peilbuizen, zodat ook in de toekomst de kwaliteit van het grondwater gemonitord kan worden. Tevens kunnen er in deze peilbuizen geofysische metingen worden verricht.

Hebrecht mechanische pulsboring ASV Wiertsema & Partners
Hebrecht mechanische pulsboring ASV Wiertsema & Partners

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

 
Button