Getijdenduiker
Opdrachtgever:Heuvelman Ibis BV.
Locatie:Eemshaven-Delfzijl
Periode van uitvoering:Medio 2024

Omschrijving project

Nadat wij als Wiertsema & Partners al meerdere malen vanuit verschillende afdelingen (o.a. vanuit Advies en Geolab) betrokken zijn geweest bij de voorbereidende werkzaamheden, zijn we nu ook actief betrokken bij de realisatie van een getijdenduiker ter plaatse van het pilot project Dubbele Dijk.

De Dubbele Dijk is een project binnen het programma Eems-Dollard 2050. Als onderdeel van de dijkversterking Eemshaven- Delfzijl ontwikkelde de provincie Groningen samen met het waterschap Noorderzijlvest een nieuwe type dijk: de Dubbele Dijk. De doelstellingen van de Dubbele Dijk zijn het verbeteren van veiligheid, de natuur in het Eems-Dollard gebied, experimenteren met zilte landbouw en het bieden van recreatieve mogelijkheden.

De Dubbele Dijk bestaat uit een hogere dijk aan de zeezijde en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen beschermen tegen hoogwater. In de zeedijk wordt een getijdenduiker aangelegd waardoor het water in en uit het tussengebied kan stromen (getijdenwerking).

Ten tijde van het aanbrengen van de damwandkuip, kwelschermen, paalfundering en het aanvullen van de bouwkuip, wordt de stabiliteit van de waterkering potentieel beïnvloed. Om het risico op afname van stabiliteit van het dijklichaam door uitvoering te beheersen, monitoren wij voor  Heuvelman Ibis B.V.  de waterspanningen en trillingen.

In totaal zijn 6 waterspanningsmeters direct in de losgepakte zandlaag geplaats, welke op circa -10 tot -12 NAP aanwezig is.

getijdenduiker pilot Dubbele Dijk dijkversterking Wiertsema & Partners

De data van de waterspanningsmeters is voor Heuvelman ontsloten via de “wisenode cloud”. Zoals hierboven (figuur 1) te zien, zijn zowel de getijdenwerking als de werkzaamheden ter plaatse goed terug te zien in de meetreeks. De komende 14 maanden monitoren we de waterspanning. Voor de monitoring van de trillingen ter plaatse zijn 2 trilconussen geplaatst op 2 m-mv (figuur 2). Bij overschrijden van de vooraf vastgestelde alarmwaarde, ontvangt de opdrachtgever een mail en een SMS. De verwachting is dat we de trillingen 8 maanden gaan monitoren. 

getijdenduiker pilot Dubbele Dijk dijkversterking Wiertsema & Partners

Figuur 1 (bron: GeoLoket)

getijdenduiker pilot Dubbele Dijk dijkversterking Wiertsema & Partners

Figuur 2

getijdenduiker pilot Dubbele Dijk dijkversterking Wiertsema & Partners
getijdenduiker pilot Dubbele Dijk dijkversterking Wiertsema & Partners

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

 
Button