0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Landmaken Strandeiland IJburg

Opdrachtgever: Combinatie IJburg v.o.f.
Locatie: IJburg
Periode van uitvoering: 2018 – heden

Omschrijving project

Halverwege 2018 is Wiertsema & Partners in opdracht van de Combinatie IJburg begonnen met het geotechnisch grondonderzoek en monitoring voor het project landmaken Strandeiland IJburg. Dit nieuwe eiland behoort in de toekomst tot één van de grootste stadswijken van Amsterdam.

De Combinatie IJburg bestaande uit de Vries en van de Wiel en Boskalis levert het zand en brengt dit laagsgewijs aan.
In de eerste fase is circa 80 hectare nieuw land aangemaakt. Gedurende deze werkzaamheden heeft Wiertsema & Partners
230 sonderingen, 19 mechanische pulsboringen en 8 sonische boringen uitgevoerd. Daarnaast hebben wij 102 waterspanningsmeters,
25 peilbuizen, 20 hellingmeetkokers en 5 extensometers geplaatst die gedurende de aanleg continu voor een langere periode worden gemonitord. Deze parameters zijn van essentieel belang voor de controle van de stabiliteit van de ophoging, de mogelijke invloed op de omgeving en het verkrijgen van voldoende zekerheid voor de na in gebruik name te verwachten restzettingen.

In verband met de aanwezigheid van Eemklei zijn extensometers geplaatst. Door middel van dit meetsysteem kan de samendrukking van verschillende bodemlagen onderling worden gemeten. 

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button