0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Monitoring Hondsbossche Zeewering

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie: Noord-Holland
Periode van uitvoering: 2018-2019

Omschrijving project

Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn we 2 jaar lang een peilbuismonitoring aan het uitvoeren langs een deel van de Noordzeekust. Het gaat om het meetnet dat is opgezet voor monitoring tijdens- en na de zandsuppletie van de Hondsbossche zeewering, tussen Callantsoog (nabij Petten) en Camperduin. We doen dit samen met Artesia water uit Schoonhoven.

Het doel is om een betrouwbaar beeld te geven van het stijghoogteverloop in de tijd en de ligging (en mogelijke verandering) van het zoet-zout grensvlak in de tijd.

We monitoren stijghoogtes en het zoutgehalte van het grondwater. Hiervoor maken we gebruik van drukopnemers die ook de geleidbaarheid meten en geofysica. Omdat er veel vragen over het gedrag van zoet- en zoutwater in peilbuizen zijn, zullen er aanvullende proeven worden uitgevoerd om meer kennis te krijgen.


We gaan bijvoorbeeld meten met:

·         Packers, waarbij de peilbuis boven het filter met een balg wordt afgesloten en de stijgbuis wordt leeggepompt. Met drukopnemers meten we boven en onder de Packer of er veranderingen optreden, om eventuele lekkage op te sporen;

·         Dualem, meten geleidbaarheid van de bovenste grondlagen om de ontwikkeling van de zoet waterlens in het nieuwe duin en de effecten hiervan op de polder achter de dijk in kaart te brengen. De nulsituatie hiervan is in het verleden al bepaald;

·         EM39 (boorgat)metingen waarmee in de peilbuizen de geleidbaarheid wordt gemeten tot op 2 verschillende afstanden rondom  de peilbuis. Aan de hand van 3 parameters kunnen de zandige formaties van de klei formaties worden onderscheiden (afdichtingen) en ook de waterkwaliteit in het zandpakket.


De eerste resultaten zijn veelbelovend. Door de resultaten van de afgelopen jaren duidelijk naast elkaar te zetten ontstaat een helder beeld van de veranderingen.

 Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button