0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Onderzoek archeologisch rijksmonument

Opdrachtgever: ADC ArcheoProjecten
Locatie: Medemblik
Periode van uitvoering: 2020-2021

Omschrijving project

In het oude centrum van Medemblik staat de Grote – of Sint Bonifaciuskerk. De toren daarvan is bij de bouw in de 15e eeuw niet voorzien van een paalfundering, waardoor deze momenteel met ongeveer 3 mm per jaar verzakt. Om deze reden is een plan opgesteld om alsnog funderingspalen onder de toren aan te brengen. In de grond onder en rondom de kerk bevinden zich zo goed als zeker waardevolle archeologische resten. Het terrein heeft dan ook de status van archeologisch rijksmonument.

Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners


Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners


Hoewel het funderingsherstel niet gepaard zal gaan met grootschalige ontgravingen, is het niet uitgesloten dat er schade aan het archeologisch bodemarchief zal optreden. Daarom is in 2019 door Buro de Brug een bureauonderzoek en Programma van Eisen opgesteld, waaruit onder meer bleek dat er zich onder of direct rondom de toren waardevolle archeologische resten kunnen bevinden, bestaande uit bijvoorbeeld resten van begravingen of funderingsresten van gebouwen die in het verleden tegen de toren aan waren gebouwd. Ook kunnen zich onder de toren mogelijk resten van beschoeiingen van de de veenrivier Medemolaca bevinden (waar het huidige Medemblik naar is vernoemd). De exacte loop van deze voormalige getijdengeul (Kreekrug van Abbekerk) in de binnenstad is onzeker; mogelijk staat de kerk op de noordelijke flank van of zelfs naast deze kreekrug. Om hierover meer informatie te verkrijgen, is in 2020 door ADC ArcheoProjecten een karterend booronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de kerk inderdaad op de noordelijke flank van de kreekrug is gebouwd, en de ondergrond ter plaatse door middel van een terp is opgehoogd.


Direct rondom de toren zijn door Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners vervolgens drie steekboringen verricht. Het doel hiervan was het verzamelen van materiaal uit de diverse ophogingspakketten, zodat met paleobotanische en pollenanalyse (= onderzoek aan plantenresten en stuifmeelkorrels) een reconstructie gemaakt zou kunnen worden van de vegetatie en landbouw rondom het vroegere Medemblik. Ook zullen de boorkernen informatie verschaffen over de opbouw en datering van de terpophoging.

 

ADC ArcheoProjecten gaat in 2021 de paleobotanische en pollenanalyse uitvoeren en hoopt in de loop van 2021 de eerste resultaten gereed te hebben. Met dit project zal het geschiedenisverhaal van Medemblik verder compleet worden gemaakt.


Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners
Onderzoek archeologisch rijksmonument | Wiertsema & Partners

Heeft u een vergelijkbaar project, waarbij mechanische steekboringen gewenst zijn?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button