0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Onderzoek primaire waterkeringen langs de Waddenzee en het IJsselmeer

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Locatie: Langs de Waddenzee en het IJsselmeer
Periode van uitvoering: 2019 - heden

Vanaf 2019 werken we binnen een raamovereenkomst aan het grondonderzoek voor de primaire waterkeringen lang de Waddenzee en het IJsselmeer. Door onder andere dit grondonderzoek werkt Wetterskip Fryslân samen met inwoners, bedrijven en organisaties continu aan sterke dijken. Zo houdt het Wetterskip niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. We werken al sinds begin jaren ‘90 voor Wetterskip Fryslân. De huidige raamovereenkomst is bijzonder omdat we op basis van “Samen Werken en Leren” met de medewerkers van Wetterskip Fryslân het onderzoek uitvoeren. Een samenwerking waarbinnen gestreefd wordt naar volledig partnership en geen strikte opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Het vertrouwen in elkaar en open communicatie zorgen vanaf dag één voor een goede samenwerking, waarbij de partijen kennis inbrengen om stapsgewijze tot een optimale onderzoeksopzet te komen.

Om deze ambities in te vullen maken we intern gebruik van ons nieuwe GIS-based softwaresysteem. Bestaande en nieuwe data is hierbij sneller te verwerken en controleren. Overzichten zoals lengteprofielen, de status van onderzoekpunten is met een paar klikken inzichtelijk zodat we snel kunnen schakelen.

Voldoende kennis van nieuwe normen zoals NEN-EN-ISO 14688 en state-of-the-art kennis was een belangrijk criterium voor deze raamovereenkomst om als partners te kunnen functioneren. Naast onze eigen kennis die we afgelopen decennia hebben opgedaan binnen de vele dijkonderzoeken hebben we Alexander van Duinen bereid gevonden om deel uit te maken van ons projectteam, zodat we ook de meest actuele kennis over het WBI aan boord hebben en om samen met Wetterskip Fryslân een antwoord te vinden op de kennisvragen binnen het onderzoek.

Het veldonderzoek op de eerste 10 representatieve locaties is inmiddels afgerond. Stapsgewijze wordt nu de proevenverzameling opgebouwd. Belangrijk daarbij is dat ook gebruik wordt gemaakt van onderzoeken die al eerder zijn uitgevoerd. Door de nadere analyse van dit beschikbare onderzoek (sonderingen, oude triaxiaalproeven en andere sterkteproeven) wordt veel beschikbare informatie opnieuw gebruikt om zo veel mogelijk te kunnen gebruiken voor de veiligheidsbeoordeling volgens de huidige regelgeving. Op basis van laboratoriumonderzoek voor de eerste 5 representatieve locaties is afgelopen maanden de bestaande proevenverzameling inmiddels ge-update. Nu het veldonderzoek voor de volgende 5 locaties is afgerond maken we een voorstel voor het laboratoriumonderzoek om de proevenverzameling verder aan te vullen.

Binnen het project maken we naast de NEN5104 gebruik van de nieuwe NEN-EN-ISO 14688 (deel 1 identificatie en deel 2 classificatie met indextesten) om ook bestaande boorstaten volgens de reeds ingetrokken NEN5104 zo goed mogelijk binnen dit onderzoek te kunnen gebruiken en om te kunnen voldoen aan de verplichting om de data aan te leveren aan de Basis Registratie Ondergrond.

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button