0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Onderzoek voor zandwinning in de Noordzee

Omschrijving project

Sinds 1990 wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust te beschermen tegen overstroming. Met het gewonnen zand worden de Nederlandse kustlijn en het kustfundament in stand gehouden. Het zand wordt aangebracht op het strand of op de vooroever (suppletie). Met het handhaven van de kustlijn wordt er voor gezorgd dat Nederland niet kleiner wordt. Daarnaast wordt zand gewonnen om te zorgen dat het kustfundament meegroeit met de stijging van de zeespiegel. Het benodigde zand voor het uitvoeren van de suppleties wordt in de Noordzee gewonnen buiten het kustfundament tussen de "doorgaande NAP -20 m dieptelijn" en de "12-mijlsgrens". Deze wingebieden strekken zich uit voor de kust van Zeeland tot boven de Waddeneilanden. Voor de winning en suppletie is een milieuhygiënische verklaring nodig en deze kunnen wij voor onze opdrachtgever verzorgen.

Onderzoek voor zandwinning in de Noordzee  | Wiertsema & Partners

Bron: open data Informatiehuis Marien, vergunde zandwingebieden en zoekgebieden (rood)

Vanaf 2009 voert Wiertsema & Partners samen met Marine Sampling Holland milieukundig- en geotechnisch onderzoek uit in de zeebodem ter plaatse van zoeklocaties voor zandwinning en de vergunde zandwinlocaties. Met als doel de milieuhygiënische en fysische eigenschappen van het zand te onderzoeken. Inmiddels hebben wij al meer dan 100 locaties onderzocht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720 (onderzoeksopzet), protocol 2003 (kwaliteitsborging veldwerk) en de AS SIKB 3000 (kwaliteitsborging analyses). Met dit onderzoek kan een milieuhygiënische verklaring worden verkregen.

Met behulp van een vibrocorer en de boxcorer worden bodemmonsters genomen tot een diepte van circa 6 meter - waterbodem. De liners worden aan boord van het schip in stukken van een meter gezaagd, waarna met een linercutter de liners worden geopend. Deze liners worden vervolgens bemonsterd door onze gekwalificeerde monsternemers.

Na externe chemische analyse van de grondmonsters kan worden bepaald of het zand milieukundig geschikt is voor suppletie. Bij een positief resultaat wordt door ons een milieuhygiënische verklaring opgesteld. Daarnaast bepalen wij de fysische eigenschappen van het materiaal in ons eigen laboratorium. Ook deze eigenschappen wegen mee of het zand uiteindelijk geschikt is om te suppleren.

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button