0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Pompproef Brouwershaven

Opdrachtgever: Geologische Dienst Nederland – TNO
Locatie: Zeeland
Periode van uitvoering: 2019

Omschrijving project

In de provincie Zeeland zijn ondiepe zoetwatervoorkomend vaak gekoppeld aan kreekruggen en andere lokale zandvoorkomens. Geohydrologische kennis hierover is van belang om te kunnen voorspellen wat onder meer de gevolgen zullen zijn van een stijging van de zeespiegel.

Na een eerste verkenning door de Geologische Dienst is een gebied gekozen voor nadere verkenning van de ondergrond. In dit gebied zijn sonderingen met geleidbaarheidsmetingen uitgevoerd. Op basis van deze informatie aangevuld met andere informatie van de Geologische Dienst is de definitieve projectlocatie gekozen.

Om de geohydrologische kennis hierover te vergroten is een uitgebreide pompproef uitgevoerd met een centrale onttrekkingsput, een grote hoeveelheid peilbuizen en een viertal retourputten, zodat er geen water op oppervlaktewater geloosd behoefde te worden. Gedurende de periode van een half jaar is met verschillende debieten en onttrekking-infiltratie configuraties getest. Dit heeft een omvangrijke dataset opgeleverd die door de Geologische Dienst verder zal worden geïnterpreteerd.

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button