Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (POD)

Opdrachtgever:Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie:Kampen
Periode van uitvoering:mei t/m september 2023

Omschrijving project

In mei 2023 is Wiertsema & Partners in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta begonnen met het geotechnisch grondonderzoek en de monitoring voor het project: Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (POD).

In Nederland staan we voor een grote opgave. Ruim 1500 kilometer waterkering moet worden versterkt. 180 kilometer van deze waterkering ligt in het beheersgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het versterken van deze dijken kost enorm veel geld en om dit te minimaliseren is gedegen grondonderzoek van groot belang. De praktijk wijst namelijk heel vaak anders uit dan de theorie ons voorschrijft. Zo ook voor de eisen die worden gesteld aan het versterken van dijken en de constructie van de dijk zelf. Hierbij spelen piping, macrostabiliteit, opbarsten en opdrijven een grote rol.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in samenwerking met Deltares nabij Reevediep te Kampen een oude dijk tot haar beschikking gekregen om proeven op uit te voeren. Deze proeven zijn bedoeld om het faalmechanisme macrostabiliteit beter in te schatten en realistischer te maken tot een juist rekenmodel. De proeven gaan er mogelijk voor zorgen dat de eisen die op dit moment worden gesteld aan het versterken van waterkeringen, realistischer en misschien wel minder streng kunnen, waardoor in de toekomst miljoenen euro’s kunnen worden bespaard.

Op het proefgebied zijn 8 infiltratieputten aangebracht in de ondergrond om het grondwaterpeil kunstmatig te verhogen waardoor er een hoogwaterstand wordt gesimuleerd. De eerste proef (pipingproef) is reeds uitgevoerd en heeft als doel de ondergrond te laten opdrijven en om te zien hoe het opbarsten in detail verloopt. De tweede proef start in augustus waarbij de focus ligt op het opdrijven van de deklaag en het volledig laten afschuiven van de dijk.

We hebben binnen het proefveld een tal van mechanische boringen, waterspanningsmetingen, deformatiemetingen (XYZ), extensometingen, saafmetingen en peilbuismetingen uitgevoerd met meetfrequenties van 1 maal per 10 per seconden. Alle monitoring wordt door middel van telemetrie ontsloten naar een datapanel en is online zichtbaar. Tevens zijn alle sensoren met kabels verlengd naar een lokale meetkeet van Deltares. Zo kan gedurende de proef alles real time gevolgd en geanalyseerd worden en indien nodig kan op basis van de metingen bijgestuurd worden. 

Onderzoek: Prinses Margriettunnel Sneek | Wiertsema & Partners
Onderzoek: Prinses Margriettunnel Sneek | Wiertsema & Partners
Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken Kampen | Wiertsema & Partners
Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken Kampen | Wiertsema & Partners
Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken Kampen | Wiertsema & Partners
Onderzoek: Prinses Margriettunnel Sneek | Wiertsema & Partners
Onderzoek: Prinses Margriettunnel Sneek | Wiertsema & Partners

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

 
Button