Project Zaailand Leeuwarden

Opdrachtgever:
Locatie:
Periode van uitvoering:

Omschrijving project

Begin 2009 is aangevangen met de nieuwbouwwerkzaamheden voor het project Nieuw Zaailand in de binnenstad van Leeuwarden. Dit heeft geleid tot een totale metamorfose van het Wilhelminaplein en omgeving. De parkeergarage is vergroot en er zijn winkels en appartementen gerealiseerd.

Wiertsema & Partners is sinds 2007 bij de voorbereiding van dit project betrokken geweest en heeft het geotechnisch onderzoek uitgevoerd en de geotechnische en geohydrologische advisering verzorgd. Daarnaast hebben wij de geotechnische begeleiding van de uitvoering van dit complexe project verzorgd.

Om de risico’s te minimaliseren tijdens de bouw en tijdig adequaat in te kunnen grijpen bij ongewenste effecten is  tevens een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd.

Ter plaatse van het tracé van de nieuwe damwand voor de uitbreiding van de parkeergarage zaten ankerstangen in de grond op een diepte van 7 tot 10 meter. Voordat de damwand kon worden aangebracht dienden deze ankerstangen kapot geboord te worden.

Magnetometersonderingen zijn ingezet om de ankerstangen exact te lokaliseren zodat het mogelijk was deze snel en efficiënt te doorboren.

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden! 
Button