0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Reconstructie lage walmuren Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Aannemer: Beens Groep
Locatie: Utrecht
Periode van uitvoering: 2013 - heden

Omschrijving project

Begin 2013 is Beens Groep B.V. in opdracht van de gemeente Utrecht gestart met de eerste fase van de reconstructie van de Oudegracht te Utrecht. De oude walmuur wordt gesloopt en met een nieuwe constructie weer gereconstrueerd. Gezien de beperkte ruimte vergt dit een specialistische aanpak. Ondertussen zijn al delen van de walmuren vernieuwd.

Ten behoeve van de reconstructie worden o.a. sloopwerkzaamheden uitgevoerd, damwanden aangebracht, bemalingswerkzaamheden uitgevoerd en wordt grond ontgraven en aangevuld. Deze werkzaamheden brengen diverse risico’s op de omgeving met zich mee welke bestaat uit vele monumentale panden en werfkelders. Middels omgevingsmonitoring worden deze risico’s gedurende de werkzaamheden bewaakt en daarmee de kans op schade verkleint.

Wiertsema & Partners verzorgt in opdracht van de aannemer Beens Groep de omgevingsmonitoring. Deze monitoring bestaat uit continue trillingsmetingen, hoogtemetingen, scheurwijdtemetingen, grondwaterstandsmetingen en continue deformatiemetingen. Belangrijk hierbij is dat de gemeten data snel inzichtelijk is. Hiervoor zijn zogenaamde Robotic Total Stations geïnstalleerd die met een hoge meetfrequentie eventuele deformaties van de omgeving inzichtelijk maken. De metingen worden automatisch verwerkt en zijn direct inzichtelijk op ons online datapanel WePGIS.

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button