0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Windpark Oostpolder Eemshaven

Opdrachtgever: Innogy SE en Waddenwind BV
Locatie: Eemshaven
Periode van uitvoering: 2018

Omschrijving project

Begin 2018 heeft Wiertsema & Partners B.V. het geotechnisch grondonderzoek mogen uitvoeren voor het toekomstige windmolenpark Oostpolder nabij de Eemshaven voor innogy SE en Waddenwind BV. Hiervoor zijn circa 120 sonderingen en circa 70 handboringen uitgevoerd in een zeer kort tijdsbestek. 

Aansluitend op het geotechnisch grondwerk heeft Wiertsema & Partners B.V. het geotechnisch advies opgesteld voor meerdere toegangswegen en 21 opstelplaatsen. De advieswerkzaamheden hebben bestaan uit draagkrachtberekeningen, zettingsadviezen, stabiliteitsanalyses en het opstellen van scope laboratoriumproeven. Een prachtige klus voor Wiertsema & Partners B.V. 

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button